نقد کتاب حکومت انتصابی

دهقانی‌نیا: نقد آراء کدیور در باره ولایت فقیه

آقای کدیور در مقاله‌های متعددی با عنوان "حکومت انتصابی " که از شماره دوم محله آفتاب به بعد به چاپ رسیده با نظریه ولایت فقیه، انتصابی بودن ولی فقیه و دیگر ارکان این نظریه مخالفت کرده‌اند. اما در بررسی خود، ازروشهای متعددی بهره جسته که عموم آنها مبتلا به کاستیهای فراوانی است.
HMouK
۱۳۸۴/۰۹/۱۵
نقد کتاب حکومت انتصابی

برکچیان: جمهوریت نزد امام خمینی

با توجه به نکته سنجی‌های فقهی اصولی و ظرایف علمی می‌توان نشان داد که نظر فقهی امام، دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت اسلامی بوده است، همانگونه که جمهوری اسلامی بر اساس آن شکل گرفته و قانون اساس بدان تصریح می‌کند.
HMouK
۱۳۸۱/۰۸/۱۶
نقد کتاب حکومت انتصابی

تاج‌زاده، امام پرچمدار جمهوریت در ایران

مشکل فعلی جامعه، اندیشه و مشی امام نیست، بلکه انحراف از راه خمینی است، یعنی عدم تمکین به رأی ملت که باید میزان باشد و بی اعتنایی به حقوق و آزادیهای قانون شهروندان با ارائه تفسیرهای استبدادی از نظام اسلامی.
HMouK
۱۳۸۱/۰۳/۱۵
نقد کتاب حکومت انتصابی

کواکبیان: قرائت مشترک آقایان مصباح یزدی و محسن کدیور از فلسفه سیاسی امام خمینی

بی شک در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره ) لزوم تعیین سرنوشت مردم از طریق آرای اکثریت آنان و نقش و جایگاه ملت در ساماندهی به ارکان حکومت، یکی از محوری ترین موضوعات بوده و از جمله نکاتی است که در پیام‌ها، مصاحبه‌ها، نامه‌ها و سخنان ایشان، بیشترین حجم مطالب را به خود اختصاص داده است و هیچ کس نمی‌تواند منکر باور راسخ و اعتقاد عمیق امام خمینی(ره ) به مردم و نقش سرنوشت ساز آنان در اقتدار ملی و مشروعیت سیاسی نظام ولایت فقیه باشد.
HMouK
۱۳۸۱/۰۳/۱۳
نقد کتاب حکومت انتصابی

بارتاب اندیشه: نقد حکومت انتصابی

نوشتار حاضر در ادامه دو اثر پیشین نویسنده در تبیین نظریه سیاسی شیعه در عصر غیبت, نگاشته شده است. کتاب های نظریه دولت در فقه شیعه و حکومت ولایی, هر چند تا کنون مورد بحث و نقدهایی قرار گرفته, ولی هنور هم جای تإملات جدیتری دارد. مقالات حاضر که به مفهوم ((انتصاب)) در نظریه ولایت فقیه پرداخته, با تعریف و تلقی خاصی از انتصاب و نصب گره خورده است.
kadivarad33
۱۳۸۱/۰۱/۰۱
نقد کتاب حکومت انتصابی

بازتاب اندیشه: نقد «کشف ولی امر»

کشف ولی امر / کدیور، محسن / آفتاب، ش 5 ماه نامه‌ی بازتاب اندیشه؛ شماره ۱۶؛ تیر ۱۳۸۰؛ (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه)، ص ۲۸-۲۰.   چکیده: نویسنده مقاله، در ادامه مقالات «حکومت انتصابی » در این قسمت به بحث درباره طرق تعیین ولی امر می پردازد . قائلان به حکومت انتصابی معتقدند که زمامدار از طرف خداوند منصوب می شود و لذا دیگر جایی برای انتخاب مردم باقی نمی ماند . البته این نصب به صورت عام است; به این معنا که کلیه واجدان…
adamin
۱۳۸۰/۱۱/۱۵
نقد کتاب حکومت انتصابی

ایمانی: مبانی مردمسالاری در حکومت دینی

اگر جوهره نظامهای مردمسالار بر اساس علوم امروزین را، خواست و توافق و رضایت اکثریت مردم برای اطاعت از نظام سیاسی خود بدانیم، در این صورت باید گفت که نظامهای دینی در نزد شیعه، هیچ گونه تغایری با مردمسالاری (با مفهوم فوق) ندارد.
HMouK
۱۳۸۰/۰۷/۰۷
نقد کتاب حکومت انتصابی

ایمانی: فقیهان قدرت طلب

مجلس خبرگان رهبری مصرح در قانون اساسی در واقع حزب فقیهان قدرت طلب است که با غلبه بر فقیهان دیگر با زور تشکیل شده است که به دلیل عدم پذیرش مردم، رنگ و لعابی دموکراتیک به آن زده‌اند در حالی که این امر از نظر فقها همانند کپسولی که محتوای آن داروی تلخی است می‌باشد که اگر دارو بدون روپوش ( انتخاب دموکراتیک مردم) ارایه شود، بیماران از استعمال آن سرباز می‌زنند.
HMouK
۱۳۸۰/۰۶/۱۴