ورزش

یوگا و توحید

یوگا به عنوان راهی پزشکی برای درمان برخی بیماریها و یوگا به عنوان ورزش بدنی ذهنی و تمرین معنوی برای تمرکز و آرامش روحی مجاز است، اما به عنوان جزئی از مذهب هندوئیسم همراه با باورهای آن با توحید مسلمانان ناسازگار بوده جایز نیست.
HMouK
۱۳۹۲/۱۲/۱۳
ورزش

پاسور و ورق بازی

پرسش: آیا می شود عملی مباح (عملی که نه بد است و نه خوب و یا شاید وجهه خوب بودنش بیشتر باشد مثل بازی کردن و ورزش کردن و...) را به صرف اینکه توسط کفار یا مفسدین انجام می شود و به عمل آنان شهره هست را حرام دانست؟ مثلاً مطرح می شود که به دلیل اینکه غیر اعراب یا مسلمانان سیبیل می گذاشتند رسول اکرم فرمودند ریش بگذارید و سبیل را بتراشید. یا مثلاً پاسور یا ورق که بوسیله آن قمار بازی می شود و شهره در بین قمار…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
حقوق زنانورزش

حضور زنان در میادین ورزشی و ثبت رکورد

حضور بانوان در استادیومهای ورزشی به عنوان تماشاچی همانند حضورشان درسینما، تئاتر، دانشگاه، بیمارستان، اداره، پارک، خیابان، بازار، اتوبوس و تاکسی فی حد نفسه فاقد هرگونه اشکال شرعی است. اگر تصادمهای احتمالی بدنی مانع شرعی بود حق تعالی در زمان حج و طوافهای واجب می باید چاره ای دیگر می اندیشید که چنین نکرده است. ثبت رکورد ورزشی فی حد نفسه هیچ اشکالی ندارد.
HMouK
۱۳۹۲/۰۵/۰۲
ورزش

جوائز مسابقات ورزشی قمار نیست

اگر در مسابقات ورزشی شرکت کنندگان وجهی بپردازند که بخشی از آن به مصرف هزینه های مسابقات برسد و بخشی دیگر به برنده یا برندگان به عنوان جایزه پرداخت شود، قمار محسوب نمی شود و شرعا مجاز است. بازی کردن با آلات قمار حتی بدون پول نیز به احتیاط واجب حرام است.
HMouK
۱۳۹۲/۰۳/۱۲
ورزش

بازی با نرد بدون شرط بندی

پرسش: خواستم بدانم حکم بازی نرد از طریق موبایل در صورتی که نه قماری و نه شرط بندی در کار باشد و صرفا جهت سرگرمی باشد چیست؟     پاسخ: قمار مطلقا و شرط بندی در غیر سبق و رمایه  (مسابقات رزمی از قبیل تیراندازی و اسب سواری) مطلقا حرام است. بازی با آلات قمار حتی بدون شرط بندی احتیاطا مجاز نیست. بازی با آلات مشکوکه یا آلاتی که در عرف رایج آلت قمار محسوب نمی شود، بشرط عدم شرط بندی مجاز است. تشخیص آلات مشکوک و مواردی که از آلت…
HMouK
۱۳۹۱/۰۸/۱۲