مقدمه

مقدمه

بسم الله  الرحمن  الرحيم   الحمدلله  رب العالمين  و صلي الله علي  خاتم  انبيائه  محمد و آله  الاطهار دغدغه  آميزه اي  است  از محبت  و ترس . نگاهي  است  از سر مسئوليت  و تعهد نه  وانهادگي  و تفنن. دلهره اي  است  مشفقانه ، نوعي  نگراني  دلسوزانه  ودوستي  منتقدانه ، بجاي  حمايت  كور و متملقانه. نگرشي  است  از سر اصلاح  و خيرخواهي . هشدار از چاه  است  براي  ادامه  راه . افشاي  تحريف  و قلب و تزوير است  به  قصد خلوص  و صفا و شفافيت . چيزي  است  از مقوله  نصيحت …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

كاوه در سوگ هژدهم

تقديم  به  روان  مصطفي پاره  جان  روح  خدا كاوه  در سوگ  هژدهم (برداشتي  آزاد از يك  اسطوره) «بسم الله القاصم  الجبارين » «تبارنامه  خونين  اين  قبيله  كجاست كه  بر كرانه  شهيدي  دگر بيفرايند كسي  به  كاهن  اين  معبد شگفت  نگفت بخور آتش  و قربانيان  پي درپي هنوز خشم  خدا را فرو نياورده  است » مي گويند تاريخ  علم  «شدن » انسانهاست ، هرچند فرق  است  ميان  تاريخ  و فلسفه  تاريخ ، كه  آن شرح وقايع  است  و اين  كشف  حقايق . اين  را هم  گفته اند كه  «بايد بدانيم  كه …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

من افتخار مي كنم پس هستم

من  افتخار مي كنم  پس  هستم «بسم الله القاصم  الجبارين » الهكم  التكاثر حتي  زرتم  المقابر كلا سوف  تعلمون ثم  كلا سوف  تعلمون كلا لوتععلمون  علم  اليقين ...» «... من  با زبان  مرده  نسلي كه  هر كتيبه اش زير هزار خروار خاكستر دروغ مدفون  شده ست ، با كه  بگويم طفلان  ما به  لهجه  تاتاري تاريخ  پرشكوه  نياكان  را مي آموزند» مردم ، بس  است  ديگر. آخر رحمي  گفته اند. چقدر ديگر زير حجم  حجيم  اين  همه  افتخار مدفون  شدم ، «امدادي  اي  رفيقان  با من » به خاطر خدا…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

لحظات قدر انقلاب را قدر بشناسيم

لحظات  قدر انقلاب  را قدر بشناسيم لحظات  قدر را چگونه  خرج  مي كنند لحظاتي  هست  كه  تنها گذشت  ساده  زمان  نيست . لحظاتي هست  كه  با لحظه لحظه  هميشه  فرقها دارد. اين  لحظات  به  اندازه  سالها كه  نه ، قرنها گنجايش  دارند و از آن  سو سالها و قرنها بايد ناكام  بگذرد تا انسان  جستجوگر «لحظه قدر» را با «تقدير امر» بارور سازد. و تو مي داني  كه  لحظه  قدر «خير من  الف  شهر». لحظه  قدر حاصل  زمان  دراز تلاش  و مجاهدت  و رنج  نسلهاست . يك  پيروزي  است  از…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

سايه آفتاب

سايه  آفتاب مرز اطاعت «اطاعت  از مخلوق  در معصيت  خالق  روا نيست » از غير خداوند، تا جايي  مي توان  اطاعت  كرد كه  معصيت  در كار نباشد. مرز هر اطاعتي ، رعايت  حدود الهي  است . المامور معذور در منطق  اسلامي  مردود مي باشد. در شريعت  ما هر اطاعتي  مقيد به  عدم معصيت  است . اين  حديث  شريف  بازگوكننده  يكي  از اصول  انديشه  اسلامي  مي باشد.   قداست  جامعه امام  علي (ع) در عهدنامه  مالك  اشتر: «بارها از پيامبر خدا(ص ) شنيدم  كه  مي فرمود: ملتي  كه حقوق  ضعيفان  آن …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

سيري در نظريات شوراي نگهبان

سيري  در نظريات  شوراي  نگهبان مجموعه  نظريات  شوراي  نگهبان : دوره  اول  از تيرماه  1359 تا تيرماه  1365. تدوين  و نگارش  دكتر حسين  مهرپور. (چاپ  اول : تهران ، انتشارات  كيهان ، 1371). ج  1، 433 ص ، وزيري . 1. . اصل  بر اين  است  كه  كليه  قوانين  مصوب  يك  كشور با قانون  اساسي  آن  هماهنگ  باشد. براي تضمين  اين  عدم  تعارض ، مسئله  كنترل  قوانين  توسط يك  مرجع  با صلاحيت  مطرح  مي شود. فارغ از افكار عمومي  و اراده  ملي  كه  بزرگترين  و قويترين  پشتيبان  قانون  اساسي  به…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

نگاهي اجمالي به بازنگري قانون اساسي

نگاهي  اجمالي  به  بازنگري  قانون  اساسي صورت  مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران . (تهران ، اداره كل  امور فرهنگي  و روابط عمومي  مجلس  شوراي  اسلامي ، 1369)، 3 ج ، 1706 ص ، وزيري . 1- قانون  اساسي  متضمن  كليه  قواعد و مقررات  مربوط به  قدرت ، انتقال  و اجراي  آن  است . حدود آزادي  فرد در برابر قدرت ، و حد و مرز اعمال  تشكيلات  حاكم  در برخورد با حوزه  حقوق  فردي  در قانون  اساسي  تعيين  مي شود. قانون  اساسي  به  مفهوم  مادي  آن  در…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مقيده فقيه

مقايسه  دو نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  و ولايت  انتخابي  مقيده  فقيه اين  دو نظريه  را از آن  رو برگزيده ايم  كه  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  (1358ه . ش ) متمايل  به نظريه  دوم  است  و در قانون  اساسي  بازنگري  شده  در سال  1368(ه . ش ) به  نظريه  اول  تصريح  شدهاست . جاي  پاي  اين  دو نظريه  در قانون  اساسي  فعلي  با هم  به چچشم  مي خورد و عدم  تميز آنها از يكديگر باعث  خلطهاي  فراوان  شده  است . با توجه  به  تفاوتهاي  بنيادي  اين  دو نظريه  در زمينه …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

مبناي امام خميني ، انتصاب يا انتخاب

مبناي  امام خميني ، انتصاب  يا انتخاب نظريه هاي  دولت ، يكي  از مهمترين  مباحث  انديشه  سياسي  اسلام  معاصر مي باشد. نگارنده  از اين كه بخش  اول  مقاله  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  چند روز پس  از انتشار مورد عنايت  و شايسته  نقد تشخيص  داده  شده  است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث  در اين  زمينه  را قدمي  در طريق  اتقان و استحكام  مباني  نظري  جمهوري  اسلامي  بشمار مي آورد. هرچند دست يازيدن  نويسنده  ناشناس نامه  وارده  به  حربه  تهديد و ارعاب  در صدر و ذيل  آن…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

ليبراليسم فقهي

ليبراليسم  فقهي جناب  آقاي  بادامچيان  در سرمقاله  ليبرال  كيست  (رسالت ، 75/1/26) و نامه  مندرج  در روزنامه (اخبار 75/2/27) اتهاماتي  را به  سلسله  مقالات  «نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه » وارد كرده اند جهت روشن شدن  ذهن  ايشان  و همفكران  محترمشان  اتهامات  را در ضمن  ده  نكته  پاسخ  مي دهم . اول : در سرمقاله  «ليبرال  كيست » مرقوم  فرموده اند: «در بحث  فقه  سياسي  شيعه  مي نويسد: در شيعه  بحثي  از حكومت  و ولايت  فقيه  نبوده  است ، تا زمان  صفويه ...». 1.        . مباحث  فقه  سياسي  (سلسله …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

سيري در خدمات علمي آيت الله خويي

سيري  در خدمات  علمي  آيت الله خويي شنبه  6 مرداد 1371(8 صفر 1413) زعيم  حوزه  علميه  نجف  اشرف  و يكي  از مراجع  بزرگ  تقليد جهان  تشيع  دارفاني  را وداع گفت . جهان  علم  و ديانت  در سوگ  يكي  از بزرگترين  فقها، اصوليين  و رجاليين  معاصر نشست . شخصيتي  كه  در شصت سال  اخير بيشترين  تاثير علمي  را بر حوزه هاي فقهي  شيعه  داشته  است  و صدها مجتهد و فقيه  و مفتي  از محضر او استفاده  كرده اند. و با تصنيف و القاي  نزديك  به  صد جلد كتاب  استدلالي  به  حوزه…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت ديني

بررسي ولايت مطلقه فقيه

بررسي  ولايت  مطلقه  فقيه آيت الله خويي آنچه  ممكن  است  در استدلال  بر ولايت  مطلقه  فقيه  جامع الشرايط در عصر غيبت  به  آن  تمسك  شود سه  امر است : امر اول : روايات ، مانند توقيع  روايت شده  در (كتاب ( كمال الدين  و تمام النعمه ) شيخ  صدوق  و (كتاب  الغيبه) شيخ  طوسي  و الاحتجاج  طبرسي : «و اماالحوادث  الواقعه  فارجعوا فيها الي  رواه حديثنا فانهم  حجتي  عليكم  و انا حجهالله...» (و اما در حوادث  واقعه  به  راويان  حديث  ما مراجعه  كنيد، آنان  حجت  من  بر شما هستند و…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت ديني

نقد مبناي انتخاب فقيه

نقد مبناي  انتخاب  فقيه آيت الله مكارم  شيرازي آيا تعيين  فقيه  براي  منصب  ولايت  به  نصب  است  يا به  انتخاب مقتضاي  ادله  و مفاد آنها چيست  روايات  دهگانه  بنابر دلالت  آنها يا دلالت  بعضي  از آنها جز بر نصب  فقيه  به  عنوان  ولي  امر از ناحيه  امام  معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت  ندارد، و اين  در نهايت  به نصب  از ناحيه  خداوند تبارك  و تعالي  برمي گردد. عبارات  «من  او را حاكم  قرار دادم » (اني  جعلته  حاكما) در مقبوله ، يا «من  او را قاضي  قرار دادم »…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت دينيمقاله

قلمرو حكومت دينی از ديدگاه امام خمينی

  قلمرو حكومت  دينی  از ديدگاه  امام  خميني  چكيده مقاله: مسئله  قلمرو اختيارات  حكومت  ديني  يكي  از چهار مسئله اصلي «نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه» مي باشد. قلمروهايي  كه  همه  فقيهان به عنوان حداقل محدوده  نفوذ فقيهان به رسميت شناخته اند عبارت است از افتا، قضاوت و تصدي  امور حسبيه. فقيهان شيعه متفق القولند كه در قلمروهاي ذيل فقيهان فاقد ولايت هستند: جعل حكم شرعي اولي و ثانوي، خروج از دائره شريعت و ارتكاب معصيت و حرام، ولايت  استقلالي ، سپهر زندگي خصوصي مردم، مصلحتهاي شخصي افراد بر فرض احراز، انديشه، اعتقادات، سليقه ها و…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت ديني

جايگاه راي مردم در حكومت ديني

جايگاه  راي  مردم  در حكومت  ديني نظريات  حضرت  امام (ره ) نسبت  به  حكومت  چه  بود و در ذهن  ايشان  چه  استراتژي  و اولويت بنديهايي  مطرح  بود. امام (ره ) نكته  مهمي  را در تاريخ  و انديشه  سياسي  ما درانداختند. اهميت  اين  نكته  در فلسفه سياسي  شيعه  همپايه  مطلبي  بود كه  «كانت » در متافيزيك  مطرح  كرد: آيا متافيزيك  ممكن  است از ظاهر مطالب  امام (ره ) نيز چنين  استنباط مي شود كه : آيا حكومت  ديني  ممكن  است  جواب  اين سوال در تلقي  اكثر روشنفكران  ما منفي  بود. درواقع…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت ديني

بررسي ضوابط حكومت ديني

بررسي  ضوابط حكومت  ديني بنا بر تقريرهاي  متفاوتي  كه  از مشروعيت  حكومت  ولايت  فقيه  وجود دارد نقش  مردم ، و آزادي  و محدويت  مردم  در اداره  و تدبير جامعه  ديني  تا چه  ميزان  است در اسلام  شيعي  در باب  مشروعيت  حكومت  ديني  دو ديدگاه  متفاوت  توسط عالمان  و فقيهان اتخاذ شده  است : ديدگاه  اول : مشروعيت  الهي  بلاواسطه ديدگاه  دوم : مشروعيت  الهي  مردمي ديدگاهي  كه  براي  ضوابط ديني  در مشروعيت  حكومت  نقشي  قائل  نباشد و مشروعيت  حكومت را صرفا ناشي  از مردم  بداند، در بين  متفكران  شيعه  جايگاهي …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت دينيسخنرانی

تاملي در مسئله ولايت فقيه

تاملي  در مسئله  ولايت  فقيه موضوعي  كه  براي  طرح  در اين  جلسه  انتخاب  كرده ام ، «تاملي  در مسئله  ولايت  فقيه » است . درباره مسئله  خطير ولايت  فقيه  بسيار سخن  گفته اند. در اين  زمينه  من  كمتر سخن  گفته ام ، فراوان  خوانده ام ، بيشتر انديشيده ام  و لختي  نوشته ام . تصميم  دارم  در اين  جلسه  كه  خواهران  و برادران  انجمن هاياسلامي  دانشجويان  سراسر كشور حضور دارند به  تامل  درباره  مسئله اي  بپردازم  كه  مي گويند عمود خيمه  انقلاب  است . تلقي  از ولايت  فقيه  در جامعه …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت دينيسخنرانی

انديشه جمهوري اسلامي از ديدگاه استاد مطهري

انديشه  جمهوري  اسلامي  از ديدگاه  استاد مطهري آرا شهيد مطهري  اندك اندك  به  بوته  فراموشي  سپرده  مي شود. حال  آنكه  انديشه هاي  وي  نقطه وفاقي  بين  اهل  علم  و زمامداران  جامعه  است . در انديشه  سياسي ، چهار مفهوم  حق ، عدالت ، آزادي  و قدرت ، نقشهاي  محوري  و اصلي  دارند. خوشبختانه  شهيد مطهري  آرا خود را در اين  محورها به روشني  بيان  كرده  است . اول : حق مهمترين  مفاهيم  چهارگانه  حق  است . وجه  تمايز شهيد مطهري  از ديگر فقها به  رسميت شناختن حقوق  فطري  و طبيعي …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت ديني

ضوابط انتقاد از حاكميت و موقت بودن دوران رهبري در حكومت ديني

ضوابط انتقاد از حاكميت  و موقت بودن  دوران  رهبري  در حكومت  ديني آيا انتقاد از حاكم  براي  «عموم » مجاز است  يا به  «خواص » اختصاص  دارد و آيا تمام  موضوعات انتقادي  از حاكم  مي تواند جنبه  طرح  عمومي  داشته  باشد يا خير با انتقاد از حاكم  چه  اهدافي  را (اهداف  مثبت) پيگيري  مي كنيم در منابع  معتبر اسلامي  از فريضه اي  بنام  «النصيحه لائمه المسلمين » سخن  به  ميان  آمده  است . نصيحت  يعني  خيرخواهي . خيرخواهي  اقتضا مي كند كه  اگر زمامداران  اسلامي  موضعي  به  حق گرفتند، تاييد…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت ديني

رئيس جمهور، منتخب مردم يا معاون اجرايي منصوب رهبر

رئيس جمهور، منتخب  مردم  يا معاون  اجرايي  منصوب  رهبر يكي  از بحثهايي  كه  طي  روزهاي  اخير مطرح  شده  انتصابي بودن  رئيس  جمهور است . گفتگو را از اينجا شروع مي كنيم  كه  اصولا چرا اين  نظر و ديدگاه  در چنين  شرايطي  طرح  مي شود و جريان  يا افرادي  كه  اين  نگاه  را دارند از چه  ويژگيهايي  (به  لحاظ سياسي ) برخوردارند اين  ديدگاه  قبلا هم  در جامعه  ابراز شده ، من  از آقاي  مصباح  يزدي  تشكر مي كنم  كه  با وضوح  و صراحت ، عقيده  خود را ابراز كردند. قطعا…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش سوم : دين و سياست

پيام دين و رسالت اجتماعي

پيام  دين  و رسالت  اجتماعي امروزه  دين  و خصوصا مذهب  شيعه  محور بسياري  از بحث هايي  است  كه  در ميان  انديشمندان ديني  و غيرديني  وجود دارد و در اين  مورد شايد بتوان  گفت  آنچه  بيش  از ساير مباحث  عمده  شده است  مبحث  دين  در جامعه  است . در اين  خصوص  سوالات  گوناگوني  مطرح  مي شود: آيا دين مي تواند «نظام »  اعم  از نظام  اقتصادي  سياسي  و... را تعيين  كند آيا دين  نوع مديريت  را نيز مشخص  مي كند آيا برنامه ريزي  در عرصه هاي  گوناگون ، ديني  است  و…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش سوم : دين و سياستسخنرانی

آسيب شناسي ديني

آسيب شناسي  ديني خوشبختم  كه  در اين  محفل  علمي  خدمت  خواهران  و برادران  عزيز جهاد دانشگاهي  هستم . عنوان صحبتي  كه  جهت  ارائه  در اين  جلسه  پيشنهاد شد آسيب شناسي  ديني  است . اين  عنوان  خود محتاج توضيح  است  از آنجا كه  همه  ما معتقد هستيم  برخلاف  تلقي اي  كه  در مسيحيت  است  اسلام  في  حد نفسه  آسيب ناپذير است  بنابراين ، خود اين  عنوان  آسيب شناسي  ديني  عنواني  متناقض  به نظر مي رسد. با عنايت  به  اين كه  اين  مسئله  يكي  از مسائل  كلام  جديد و تا حدودي  فلسفه …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش سوم : دين و سياستسخنرانی

سياست فاطمی، سياست علوی

سياست  فاطمي ، سياست  علوي خوشوقتم  كه  در اين  محفل  معنوي  تحت  نام  مقدس  حضرت  فاطمه  زهرا سلام الله  عليها توفيق سخن گفتن  نصيبم  شده  است . اين كه  خواهران  و برادران  دانشجو در سيره  اهل  بيت (ع) الگوي  زندگي مي جويند و جهت  تحقيق  و مطالعه  در اين  زمينه  سمينار برگزار مي كنند جاي  شكر دارد. درباره حضرت  زهرا(س ) فراوان  سخن  گفته  شده ، اما در برخي  از ابعاد زندگي  اين  بانوي  اول  جهان  اسلام به نظرم  هنوز حق  مطلب  ادا نشده  است . رسم  شده  كه  غالبا…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش سوم : دين و سياستسخنرانی

مقايسه انديشه سياسي استاد مطهري و دكتر شريعتي

مقايسه  انديشه  سياسي  استاد مطهري  و دكتر شريعتي اعوذ بالله  من الشيطان  الرجيم  بسم الله  الرحمن  الرحيم  و به  نستعين  والصلاه والسلام  علي  سيدنا و نبينا ابوالقاسم  محمد و علي  اهل  بيته  الطيبين  الطاهرين  و بقيه الله  في الارضين  و لعنهالله  علي  اعدائهم اجمعين  من  الان  الي  قيام  يوم الدين . خوشوقتم  كه  در اين  محفل  علمي  و در آستانه  ماه  قيام  سيدالشهدا عليه السلام  در خدمت برادران  وخواهران  دانشجو دانشگاه  درباره  آرا دو نفر از ذاكرين  امام حسين (ع) سخن  بگويم . مرحوم  دكتر شريعتي  را با حسين  وارث …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش سوم : دين و سياستسخنرانی

حكومت ديني و مصلحت

حكومت  ديني  و مصلحت مصالح  ملي ، مصالح  نظام ، مصالح  مردم  يا كشور از واژه هايي  است  كه  در هر حكومتي  فراوان  مورد استفاده  قرار مي گيرد و مستند اقدامات  مهمي  واقع  مي شود، اما غالبا معناي  مشخص  و دقيقي  از آن بدست  داده  نمي شود. در اين  باره  سوالات  فراواني  جواب  مي طلبند: مراد از چنين  مصالحي  كدام است  چه  كسي  يا چه  نهادي  وظيفه  تشخيص  آن  را به عهده  دارند ضوابط تشخيص  آن  كدام  است آيا اعمال  چنين  مصالحي  نظارت پذير و قابل  سوال  است  آيا اين …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶