دفتر عقل

بخش اول: مقالات فلسفی-کلامی

عقل و دین از نگاه محدث و حکیم

از دیدگاه علامه مجلسی عقل جز در یک مسأله اعتباری ندارد و آن معرفت امام(ع) است و با معرفت امام(ع)جمیع معارف را می‏یابد از اواخذ کرد. دستگاه تفکر دینی او یک مبنایی است. علامه طباطبایی در«عرصه اعتقاد»، عقل را مظفر و منصور می‏‌بیند که آیه نص و روایت متواتر نص نیز در حکم عقل قطعی‌‏اند. او معتقد است بین این سه راه هرگز نه امکان تعارض است، و نه تعارض اتفاق افتاده است.

دفتر عقل
دفتر عقل

دفتر عقل

دفتر عقل‌ مجموعه‌ مقالات‌ فلسفي‌ كلامي‌ نويسنده‌ است‌ كه‌ طي‌ سالهاي‌ ۷۱ تا ۷۴ نوشته‌ و در نشريات‌ منتشر شده‌اند. بيست‌ و دو نوشتار وگفتار اين‌ مجموعه‌ در چهار بخش‌ تنظ‌يم‌ شده‌اند: مقالات‌ تحليلي‌ فلسفي‌ كلامي‌ كه‌ بيش‌ از نيمي‌ از كتاب‌ را در بر مي‌گيرد، كتابشناسي‌هاي‌ توصيفي‌ فلسفي‌، مقالات‌ مختصر توصيفي‌ فلسفي‌ كلامي‌ و بالاخره‌ گفتگوهاي‌ فلسفي‌ كلامي‌. دفتر عقل‌ نشان‌دهنده‌ دغدغه‌هاي‌ چهارساله‌ نويسنده‌ در مرحله‌ اول‌ كوششهاي‌ فلسفي‌ كلامي‌ است‌ كه‌ به‌ قصد احيا، پالايش‌ و ترقي‌ سنت‌ فلسفي‌ كلامي‌ قلمي‌ شده‌ است‌، به‌ اين‌ اميد كه‌ خواننده‌ را دمي‌ به‌ تعقل‌ فروبرد، برايش‌ سوالي‌ ايجاد كند و يا مقدمات‌ پاسخ‌ به‌ پرسشي‌ را فراهم‌ آورد.

pdf