خدای اخلاقی و قداست زندگی

خدای اخلاقی و قداست زندگی

مطالعه تطبیقی قرآن و کتاب مقدس

رمضان ماه نزول قرآن و شب قدر بنابر تحقیق شب عید مبعث است. این شب حقیقتا بهترین شب سال است و بهتر از هزار ماه: آغاز رسالت پیامبر رحمت و شروع نزول کلام خداوند بر قلب محمد بن عبدالله (ص). از آداب اسلامی تلاوت قرآن در این ماه است. علاوه بر تلاوت، خداوند در قرآن ما را به تدبر در کتابش دعوت کرده است. هم‌چنان‌که روزه سه مرتبه دارد، تلاوت قرآن هم سه مرتبه دارد. این سه مرتبه کدام است و چه مشخصاتی دارد؟ در این شب مبارک به تدبر درباره دو مفهوم قرآنی می پردازیم: خدای اخلاقی و قداست زندگی، و برای تکمیل تدبر، این دو مفهوم را با کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان یعنی تورات و انجیل موجود تطبیق می کنیم. کوشش می شود به این پرسشها پاسخ داده شود:

این سه کتاب چه خدایی معرفی کرده اند؟ خدای اخلاقی یا خدای غیرپابند به موازین اخلاقی که احیانا به شر و کشتن افراد بیگناه هم فرمان می دهد؟ زندگی انسان در قرآن چه جایگاهی دارد و گرفتن جان انسان بیگناه چه حکمی دارد؟

قرآن چه جنگی را اجازه داده است: تدافعی یا تهاجمی؟ بر همین سیاق آیا جهاد جنگی اخلاقی و تدافعی است یا قرآن جهاد تهاجمی و غیراخلاقی را هم تجویز کرده است؟ آیا کشتن یا آسیب رساندن به غیرنظامیان اعم از زن، بچه، مرد و افراد کهنسال – حتی خانواده کفار حربی – به لحاظ قرآنی مجاز است؟ آیا کسی را به خاطر مسلمان نبودن یا مسلمان نشدن می توان کشت؟ مفسران قرآن در دوره های مختلف چگونه آیات مرتبط را تفسیر کرده اند؟ آیات مربوط به نابودی عمالقه به فرمان خدا در کتاب مقدس چه می گویند؟ عمالقه چه کسانی بوده اند؟ چگونه ممکن است خداوند به کشتن بیگناهان – «هر جنبده ای که نفس می کشد حتی نوزادان و حیوانات» – از عمالقه فرمان دهد؟ چگونه ممکن است عمالقه به «هرکس با ما دشمن است» توسعه مفهومی داده شود؟ آیا این «نسل کشی مقدس»! را باید به حساب تحریف کتاب مقدس گذاشت؟ یا خدای کتاب مقدس را خدای غیرمقید به موازین اخلاقی معرفی کرد؟ یا هر دو؟ متألهان معاصر یهودی و مسیحی درباره آیات نابودی عمالقه و نسل کشی مقدس چه می گویند؟

سخنرانی زنده به مناسبت شب قدر

یکشنبه ۲۰ رمضان ۱۴۴۵، ۱۲ فروردین ۱۴۰۳، ۳۱ مارس ۲۰۲۴

ساعت ۱۰ شب به وقت ایران، برابر با ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا

این جلسه در کانال Youtube کدیور به‌ صورت زنده برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرام  @Mohsen.kadivar.official به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه

https://www.youtube.com/channel/UCiX1ltrZNuMWKjfWyO3nZ6g