جوائز مسابقات ورزشی قمار نیست

پرسش: اینکه عده ای پول هایشان روی هم بریزند و بگویند که هرکس در این رقابت (رقابتشان با آلات قمار نیست؛ مثلا با هم دیگر فوتبال بازی می کنند ) برنده شود برنده ی پول ها می گردد، چیست ؟ اگر این رقابت با آلات قمار صورت گیرد حکمش چیست؟ آیا قمار است یا قمار نیست؟

 

 

پاسخ:
الف. بازی کردن با آنچه در عرف رایج آلت قمار محسوب می شود با پول حرام است.
ب. بازی کردن با اینگونه آلات قمار بدون پول نیز به احتیاط واجب حرام است.
ج. اگر در مسابقات ورزشی شرکت کنندگان وجهی بپردازند که بخشی از آن به مصرف هزینه های مسابقات برسد و بخشی دیگر به برنده یا برندگان به عنوان جایزه پرداخت شود، قمار محسوب نمی شود و شرعا مجاز است. اگر جایزه توسط افراد یا موسسات غیر شرکت کننده در رقابت ورزشی پرداخت شود نیز بلامانع است.