قضاوت و امامت جمعه و جماعت زنان

پرسش: آیا زنان مجازند قضاوت کنند، امام جماعت یا امام جمعه باشند و ….؟

پاسخ: قضاوت زنان واجد شرائط هیچ منع شرعی ندارد. ادله‌ی مانعه فاقد اعتبار است. امامت جمعه و جماعت زنان با رعایت دیگر حدود شرعی بلامانع است. نگاه سنتی به زن غالبا مردسالارانه و خلاف روح قرآن و اسلام و سنت معتبر نبوی و به دور از عدالت مساواتی است.

موفق باشید.

محسن کدیور