فهرست و متن کامل نقدهای کتاب حکومت انتصابی

نقدهای کتاب حکومت انتصابی ، ویرایش اول: ۸۰-۱۳۷۹، ماه‌نامه‌ی آفتاب؛ ویرایش دوم ۱۳۸۹؛ تصحیح جدید: اردیبهشت ۱۳۹۳؛ ۳۱۶ صفحه؛ اندیشه‌ی سیاسی در اسلام (۳) 

متن کامل ۹ نقد منتشر شده بر اجزای مختلف کتاب حکومت انتصابی

  •   نقد حکومت انتصابی (۳ قسمت نخست مقالات آفتاب، فصلهای ۶-۱ کتاب):

حکومت انتصابی؛ ماهنامه بازتاب اندیشه؛ شماره ۱۳؛ فروردین ۱۳۸۰؛ (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه)، صفحه ۶۶-۴۲.
– امیر رضا سیف؛ نقد حکومت انتصابی در آرای کدیور؛ رواق اندیشه؛ شماره ۱۸، خرداد ۱۳۸۲، صفحه ۱۱۶-۱۰۹.

– امیررضا دهقانی‌نیا، نقد آراء کدیور در باب ولایت فقیه؛ روزنامه‌ی سیاست روز؛ ۲۳ و ۳۰ مهر ۱۳۸۴.

 

  •   نقد مقاله«کشف ولی امر» (قسمت ۴ مقالات آفتاب، فصل ۷ و ۸ کتاب):

کشف ولی امر، ماهنامه بازتاب اندیشه؛ شماره ۱۶؛ تیر ۱۳۸۰؛ (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه)، ص ۲۸-۲۰.

 

  • نقد مقاله«خبرگان منصوب» (قسمت ۵ مقالات آفتاب، فصل ۹ و ۱۰ کتاب):

– ناصر ایمانی؛ فقیهان قدرت طلب، ۱۳ شهریور ۱۳۸۰؛ روزنامه رسالت، ص۲.

– ناصر ایمانی، مبانی مردم سالاری در حکومت دینی، ۱۴ شهریور ۱۳۸۰؛ روزنامه رسالت، ص۲.

 

– سیدمصطفی تاج زاده؛ امام، پرچمدار جمهوریت در ایران، ماهنامه آفتاب، شماره ۱۵، اردیبهشت ۱۳۸۱، ص ۸-۱.
– مصطفی کواکبیان؛ قرائت مشترک مصباح یزدی و کدیور از فلسفه سیاسی امام خمینی؛ روزنامه مردم سالاری؛ شماره ۱۲۵، ۲۱ خرداد ۱۳۸۱.
– مهدی صفار دستگردی و حامد حاجی حیدری؛ جمهوری دوگانه؛ روزنامه رسالت؛ ۴-۳ شهریور ۱۳۸۱.
– محمود برکچیان؛ جمهوریت نزد امام خمینی؛ ، ماهنامه آفتاب، شماره ۱۹، مهر۱۳۸۱، ص ۵۷-۵۲.

 

  •  اگر نقدهای دیگری را می‌شناسید لطفا معرفی کنید.