فهرست و متن کامل نقدهای کتاب شریعت و سیاست

نقدهای کتاب الکترونیکی

شریعت و سیاست: دین در حوزه‌عمومی، ۱۳۸۸، ۴۵۷ صفحه

مشخصات و متن کامل سیزده نقد بخشهای مختلف کتاب شریعت و سیاست و دو مطلب مرتبط

[نقد] زندان در قرآن، ماهنامه بازتاب اندیشه؛ مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، قم، شماره ۷؛ مهر ۱۳۷۹.

– محسن رضايي، سياست اسلامي فقط با اسلام تعريف مي‌شود، كيهان، ۲۲ اسفند ۱۳۷۸،ص۷.

 

– رسول آرامش؛ شریعت سیال؛ ماهنامه آفتاب؛ شماره ۳۱؛ آذر ۱۳۸۲.
– سید محمد علی مهدوی الحسینی؛ شرعی که به ناشرع می انجامد؛ ماهنامه آفتاب؛ شماره ۳۲؛ بهمن ۱۳۸۲.
[نقد] شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس؛ بازتاب اندیشه؛ مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، قم، شماره ۴۳؛ آبان ۱۳۸۲، صفحه ۶۲-۵۵.

 

– یاسر ابراهیمی؛ بررسی نظریه ای بهت برانگیز علیه ولایت فقیه؛ روزنامه رسالت؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۳.
[نقد] فقاهت و سیاست، بازتاب اندیشه، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، قم، شماره ۵۲، مرداد ۱۳۸۳، صفحه ۲۲-۱۸.

 

– مصطفی کواکبیان؛ دموکراسی متدینان یا مردم سالاری دینی؟ روزنامه مردم‌سالاری؛ ۱۱ دی ۱۳۸۰، ص۸.
نقد مردم‌سالاری دینی؛ ماهنامه بازتاب اندیشه؛ مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما؛ قم؛ شماره ۱۸؛ شهریور ۱۳۸۰.

نقد نقد مردم‌سالاری دینی، ماهنامه بازتاب اندیشه؛ مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما؛ قم؛ شماره ۲۲، دی ۱۳۸۰.

 

نقد ولایت فقیه و مردم‌سالاری، ماهنامه بازتاب اندیشه؛ مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، قم، شماره ۴۸؛ فروردین ۱۳۸۳؛ صص ۷۲-۶۳.

 

– مصطفی تبریزی؛ دو تلقی از اسلام؛ روزنامه رسالت؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳.

 

[نقد] دموکراسی و اندیشه شیعی، بازتاب اندیشه؛ مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، قم، شماره ۴۵؛ دی ۱۳۸۲، صفحه ۲۲-۱۲.

 

 

  • مطالب مرتبط:

کتاب منتشرنشده در فهرست کتب ممنوعه سال ۱۳۹۰، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱.

رونمائی از کتاب شریعت و سیاست پس از ۶ سال، ۲۳ مرداد ۱۳۹۳