روال جدید انتشار عمومی پرسش و پاسخها

ضمن تشکر از پرسشگران علاقه‌مند، با توجه به کثرت پرسشهای واصله و استقبال از انتشار عمومی پاسخ به آنها و برخی ارزیابی‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ روال زیر دنبال می شود:
یک. پاسخ کوتاه به پرسشها از طریق ایمیل ادامه خواهد داشت.
دو. انتشار عمومی پاسخها معطوف به انتشار پاسخهای مشروح استدلالی خواهد بود و انتشار عمومی پاسخهای کوتاه منحصر به موارد ضروری می شود.
لطفا در زمان ارسال پرسش نکات زیر را رعایت فرمائید:
۱. قبل از ارسال پرسش از تکراری نبودن آن از طریق مراجعه به ستون پرسش و پاسخها اطمینان حاصل کنید.
۲. در هر هفته بیش از سه پرسش مطرح نکنید.
۳. در نگارش اختصار را رعایت فرمائید.
۴. لطفا پرسشهای خود را به فارسی یا انگلیسی بنویسید. از فینگلیشی! (فارسی با الفبای انگلیسی) احتراز فرمائید.
برای مطالعه‌ی مباحث فقه استدلالی اینجا را مطالعه کنید.
با تشکر

SignatureKوبسایت رسمی محسن کدیور
۵ فروردین ۱۳۹۳