کربلایی: سخن با مدیر مسوول محترم صدای عدالت

سخن با مدیر مسوول محترم صدای عدالت
حسن کربلایی
روزنامه رسالت، ۲۱ شهریور۱۳۸۰

جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشم هاشم زاده هریسی نماینده محترم مجلس خبرگان و نماینده محترم رییس جمهور در هیات رسیدگی به تخلفات قانون اساسی و نیز افتخار چند دوره نمایندگی مجلس و مسوولیتهای کلیدی در دستگاههای تبلیغی و اداری کشور را داشته اند. در سلامت نفس ایشان و نیز فضل و دلسوزی ایشان نسبت به اسلام و انقلاب کسی تردید ندارد.
مدتی بود به دلایلی روزنامه صدای عدالت تعطیل بود. تا آنجایی که من اطلاع دارم ایشان مشی این روزنامه را با کادری که آن را اداره میکرد نمی‌پسندید و نمای خارجی روزنامه هم چیزی نبود که شایسته سوابق و صلاحیتهای مدیر مسوول محترم آن باشد.
پس از مدتی تعطیلی، روزنامه دو باره از دیروز ( شماره اول)، با عنوان دوره جدید منتشر شد.
به عنوان فردی مسلمان و معتقد به نظام انتظار داشتم کاستیهای گذشته را آقای هریسی جبران کنند و اشکالات مطرح و گله‌هایی که کم و بیش به سمع و نظر ایشان، دلسوزان میرساندند مرتفع سازند. اما با مشاهده اولین شماره امیدم نا امید شد لذا درد دلی را در زیر با این عزیز عرضه می دارم.
۱- آقای هریسی! در سرمقاله دیروز به قلم حضرت عالی مرقوم فرموده اید، اسلامیت نظام، جمهوریت نظام و ولایی بودن حکومت، حفظ و ترویج ارزشهای اسلامی … جزو دغدغههای اصلی شما است و در انجام رسالت قلم جز خدا، اسلام، حق و عدالت را در نظر نمیگیرید و به هیچ جزب و گروهی تعهد ندارید. اما در نیم تای اول روزنامه که پیشانی روزنامه است تیتر اول خود را پس از اعلام خبر آمدن دو باره صدای عدالت به خانواده مطبوعات اختصاص به مصاحبه با کسی داده‌اید که به جرم صدور دستور و مجوز چاپ مقاله توهین آمیز علیه قرآن و احکام الهی اکنون در زندان به سر می برد این مقاله که توسط یک منافق فراری در لندن به روزنامه منسوب به فرد یاد شده ارسال و چاپ شده رسما ً به قرآن اهانت کرده است.
تیتر دوم خود را پس از این به فردی اختصاص دادید که سابقه معاندت با آموزه‌های امام در باب ولایت فقیه او زبانزد عام و خاص است وی در مصاحبه با یک مجله آلمانی خواهان فروپاشی نظام ولایت فقیه شده است. در مجلس تکریم و تعظیم او پس از آزادی از زندان جمله معروف« دین نه تنها افیون توده‌ها که افیون حکومتهاست» زده شد. شما علاوه بر تیتر و عکس صفحه اول یک صفحه از روزنامه خود را در دوره جدید به او اختصاص دادید.
تیتر سوم خود را اختصاص به خبر حکم یک روزنامه نگار دیگر که خبرنگار بی بی سی در تهران هم هست و شما در جریان محاکمه او قرار داشتهاید، دادهاید.
آیا فکر میکنید با این تیترها باید مخاطبان شما باور کنند که این روزنامه به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست.
آیا فکر میکنید خوانندگان شما باور میکنند شما با این رویکرد میخواهید اسلامیت نظام، و ولایی بودن حکومت و ارزشهای اسلامی را ترویج کنید؟ این تیترها در حالی در صفحه اول زده شده است که روز قبل مقام معظم رهبری سخنان مهمی در دیدار با طلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی فرمودهاند. آیا این جمله مقام معظم رهبری که توسط همه روزنامههای ارزشی تیتر شده است- تز جدایی دین از سیاست یک نظریه ارتجاعی است- شایستگی نداشت که در صفحه اول نیم تای بالا منعکس شود.
آیا این است معنای دفاع از ولایی بودن حکومت.
۲- اشخاصی که شما از آنها تیتر زدهاید یا مخالف حکومت دینی به قرائت امام خمینی (ره) هستند ویا موافق جدایی دین از سیاست، تحت عنوان جدید جدا سازی نهاد دین از نهاد حکومت!
آیا فکر میکنید یک عضو مجلس خبرگان در روزنامه خود جایز است دیدگاه این افراده را تبلیغ و ترویج کند. قطعا ً میدانیم که شما با این مواضع مخالفید اما یک غفلت آن هم در روز اولین دور جدید انتشار ممکن است تصویری از شما منعکس کند که خودتان هم از آن بیزار باشید.
۳- سرمقاله صدای عدالت به قلم شما سخن از یک رویکرد تازه با حال و هوای جدید میدهد. اما تیتر یک- آمدهایم با تکیه بر همان عهد پیشین- نشان میدهد هیچ تغییری در مشی روزنامه داده نشده است. مشی قدیم یک حلقه از حلقه‌های روزنامه‌های زنجیرهای بود. مشی جدید هم همان را تعقیب میکند . بنابر این هیچ تغییری حاصل نشده با این تفاوت که رویکرد سرمقاله را وقتی جناب عالی مینویسید با تیترهای صفحه اول در دو سوی مخالف نشان داده میشود.