کانال کدیور در یوتیوب

در تاریخ ۱۱ دی ماه جاری کانال محسن کدیور در شبکه‌ی اجتماعی آپارات افتتاح شد و ویدئوی دروس عمومی و سخنرانی‌های دو سال اخیر در آن نصب گردید، از قبیل دورس سهروردی، دروس ابن سینا و سخنرانی‌های ایام مذهبی. ساعتی پیش خبر دادند که کانال محسن کدیور در آپارات مسدود شده است. یعنی دست‌اندرکاران فرهنگی حکومت ولایی بیش از بیست روز نتوانستند صدای متفاوتی را تحمل کنند.

ویدئوهای دروس و سخنرانی‌های این‌جانب در کانال یوتیوب به نشانی زیر در دسترس است:

https://www.youtube.com/channel/UCiX1ltrZNuMWKjfWyO3nZ6g

کلیه‌ی سخنرانی‌ها و دروس عمومی کدیور از زمستان ۱۳۹۲ تا کنون در آن فراهم شده و بتدریج تکمیل خواهد شد.

پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق زیر مطرح کنید:


[email protected]

Link to محسن کدیور
وبسایت رسمی محسن کدیور

۲ بهمن ۱۳۹۴