اعدام هاي ۶۷ و فايل صوتي آيت الله منتظري

رادیو ندا، دانمارک، ۹ سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۹ شهریور ۱۳۹۵

مصاحبه حمید روش با محسن کدیور

دكتر محسن كديور از اعدام هاي ۶۷ و فايل صوتي آيت الله منتظري مي گويد

دكتر محسن كديور، از شاگردان آيت الله منتظري، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه ” اعدام هاي جمعي مرداد ۶۷ شرعا ً محكوم  است ؛ جنايت است ” و آقاي منتظري بعنوان مسئول وقت نظام به اين اعدام ها اعتراض كرده و ” اين خيلي ارزشمند است ”، گفت : ” كساني كه مسبب ، آمر يا مباشر اين اعدام ها بودند همه شرعا ً به جرم قتل نفس عمدي افراد بيگناه بايد محاكمه بشوند!” اين استاد دانشگاه دوك تاكيد كرد: ” همه ما بايد كاري كنيم كه ديگر شاهد چنين فاجعه هائي نباشيم.’

فایل صوتی مصاحبه