رابطه دین و هنر: تقابل یا تفاهم؟

رابطه دین و هنر: تقابل یا تفاهم؟

افق نو، صدای آمریکا، ۵ ژانویه ۲۰۱۷، ۱۶ دی ۱۳۹۵

برخی مصادیق برخی شاخه های هنر ممکن است منع دینی داشته باشد. اما اینکه برخی شاخه های هنر (از قبیل موسیقی، آواز، مجسمه سازی، نقاشی، تئاتر، سینما، …) مطلقا حرام باشد، امری نادرست و ناشی از عدم درک صحیح دین و هنر است.

فایل صوتی