سخنرانی‌های ایام رحلت رسول خدا (ص) 

 

سخنرانی‌های ۲۸ صفر ایام رحلت رسول خدا (ص) 

بازخوانی وقایع هشتاد روز آخر حیات پیامبر (ص) بر اساس  قدیمی‌ترین منابع معتبر سنی و شیعه

 

 

آخرین روزهای پیامبر (ص) – ۱

بازخوانی هشتاد روز آخر زندگی پیامبر (ص)

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶، ۲۸ صفر ۱۴۳۹، ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷، بنیاد توحید، سن‌حوزه کالیفرنیا

 

آخرین روزهای پیامبر (ص) – ۲

بازخوانی دو هفته آخر زندگی پیامبر(ص) 

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۹ صفر ۱۴۳۹، ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، مرکز اسلامی فرهنگی کالیفرنیای شمالی، اکلند