فرار نخبگان، چرا؟!

فرار نخبگان، چرا؟!

پاسخی به بیانات اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخبگان علمی کشور

سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ با نخبگان و استعدادهای برتر علمی اظهار داشت: «مهاجرفرستی و اینکه عناصری در بعضی دانشگاهها، جوان نخبه را از آینده مأیوس، و او را به ترک میهن تشویق می‌کنند، صریحاً خیانت به کشور و دشمنی با آن است و دوستی با آن جوان هم نیست».

اینکه مقام رهبری به مسئله فرار مغزها توجه کرده جای تقدیر دارد، اما تبیین ایشان از مسئله جای بحث و اما و اگر دارد. آیا مقدمات لازم برای رشد و پیشرفت نخبگان علمی در کشور کاملا فراهم است و عامل اصلی مهاجرت نخبگان علمی این است که برخی اساتید دانشگاهها دانشجویان مستعد و جوانان نخبه را از آینده مأیوس، و آنها را به ترک میهن تشویق می‌کنند؟! اینکه عوامل مهاجرت جوانان با استعداد و نخبگان علمی به کشور خیانت می کنند و شایسته محاکمه و حداقل شماتت ملی هستند سخنی کاملا حکیمانه است.

اما و هزار اما، عامل مهاجرت نخبگان سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است که اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی نقش اصلی در اتخاذ این سیاستها را داشته و دارد. آیا ایشان از آمار بسیار تلخ فرار مغزها و گریز نخبگان و مقام جهانی ایران خبر دارد؟ آیا هرگز تحلیهای آکادمیک و علمی که توسط همین نخبگان ایرانی در سطح جهان منتشر شده و عوامل مهاجرت فزاینده بلکه گریز دانشمندان ایرانی به کشورهای غربی را برشمرده اند مطالعه کرده است؟ آیا ایشان هرگز بین شیوه حکمرانی و فرار مغزها رابطه معنی داری ندیده است؟

آیا بین استبداد بلکه خودکامگی دینی، عدم حاکمیت قانون، نبود دموکراسی، فقدان آزادی، نبود اقسام امنیت، ندانم کاری، فساد نهادینه، ارادت سالاری به جای شایسته سالاری، وعدم رضایت از زندگی با فرار مغزها و گریز نخبگان نسبت مستقیم برقرار نیست؟ در جامعه ای که علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی مبنای هیچیک از تصمیمات خرد و کلانش نیست و سیاستهایش هیچ مبنای عقلانی ندارد جوان مستعد، نخبه علمی و دانشمند ایرانی به کدام امید و دلیل باید در جمهوری اسلامی بماند و از این سرای وحشت نگریزد؟ در این جلسه قرار است به پرسشهایی از این دست پاسخ داده شود.

سخنرانی زنده همراه با پرسش و پاسخ

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ (ایران)، ۱۲:۳۰ (شرق آمریکا)، ۱۸:۳۰ (اروپای مرکزی)

به مدت دو ساعت

این جلسه در کلاب سپهر فردای ایران در کلاب هاوس برگزار و هم‌زمان از کانال Youtube محسن کدیور به‌ صورت زنده پخش خواهد شد.

لینک شرکت در جلسه

https://www.youtube.com/channel/UCiX1ltrZNuMWKjfWyO3nZ6g