امیدوارم ماموران جامعه بسته در انتخابات پیروز نشوند

دکتر محسن کديور استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشي درخصوص تشکيل جبهه ضد فاشيسم در مرحله دوم انتخابات و همچنين تشکيل جبهه دموکراسي و حقوق بشر گفت: اين دو جبهه از هم دور نيستند و لازم و ملزوم يکديگرند. جبهه دموکراسي و حقوق بشر در شرايطي شکل گرفت که در آستانه مرحله اول انتخابات دوستان گمان مي کردند تشکيل يک جبهه مي تواند کاربردي تر باشد و درواقع درحد يک تاکتيک انتخاباتي بود همچنان که جبهه ضد فاشيسم هم يک تاکتيک انتخاباتي است.

اين فعال سياسي با انتقاد از تصميم گيري هاي عجولانه روشنفکران و برخي فعالان سياسي و افراط و تفريط در موضع گيري آنان در قبال شخصيت هاي سياسي گفت: در انتخاب استراتژي هاي سياسي بايد با دقت بيشتري پيش رفت تا تصميم هاي سياسي ما دچار پختگي باشد. چندي پيش وقتي در آستانه انتخابات مجلس ششم که برخي از چهره هاي سياسي داراي مواضع تند نسبت به يکي از کانديداهاي آن روز بودند من فکر مي کردم که اين مواضع نادرست است و ما مشکل اصلي را فراموش کرده ايم. بايد روي سابقه افراد دقت بيشتري کرد. افراد بايد براي خود خط قرمزهايي داشته باشند همچنان که مردم خط قرمزهايي دارند و مي خواهند مسائلي چون حقوق بشر و آزادي هاي اساسي آنها رعايت شود براي مثال در طول سال هاي گذشته چند مساله بسيار مهم اتفاق افتاده، ترور حجاريان، تلاش براي اعدام آغاجري، توقيف فله اي مطبوعات و حصر مراجع دگرانديش، حال بايد ديد که ناجي ايران امروز در اين موارد چه مواضعي گرفته است؟

وي تاکيد کرد: همچنان که در مرحله اول انتخابات روشنفکران ديني زماني به ميدان آمدند که حداقل لازم براي دموکراسي خواهي و حقوق بشر و تلقي رحماني از اسلام را در بيانيه يکي از کانديداها ديدند چرا در دور دوم انتخابات چنين شرط هايي گذاشته نمي شود. چرا برخي که در آن زمان منتظر ايجاد برخي شرايط بودند حالا همه حتي احزاب بدون شرط راي مي دهند. من در اينکه کانديداها خود را با شرايط جديد منطبق کنند، مشکلي ندارم ولي چه تضمين حداقلي داريم که اکنون از آزادي و عدالت دفاع شود.

کديور در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تقلبات سازمان يافته خيلي زود به دست فراموشي سپرده شده و اين درحالي است که مشخص شده تقلب سازمان يافته در مرحله اول انتخابات اتفاق افتاده است و يک سازمان نظامي و عقبه شبه نظامي اش براساس يک حکم مخفي در راي مردم تصرف کردند. نامه شجاعانه آقاي کروبي که بزرگترين پديده انتخابات ايران بود آن را با شفافيت افشا کرد، ايا نبايد حقيقت يابي جدي نسبت به مرحله اول انتخابات صورت گيرد؟

اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: با توجه به اينکه انتخابات مرحله اول سالم برگزار نشده است و دولت اقتدار برگزاري انتخابات سالم را نداشته است و علي رغم تضمين هاي خاتمي آنچنان که از مرحله اول هم معلوم شد قدرت سازمان يافته نظامي و شبه نظامي و قدرت قاهره مافوق آن فراتر از تضمين هاي رئيس جمهور است، لذا پرسيدني است که چه تضمين هايي است که همان اتفاق مرحله اول در دور دوم نيفتد؟

کديور درخصوص حضور در مرحله دوم انتخابات با توجه به شرايط موجود افزود: اين استدلال در سياست وجود دارد که برخي مواقع انتخاب بين بد و بدتر است و من مي گويم اين انتخاب بين بدتر و بدترين است. در روايت هاي ما هست که در جهنم عقرب هاي جراري است که از ترس آن مردم به مار غاشيه پناه مي برند و اين شرايط دشوار مشکلاتي را در تحليل بسياري از نخبگان ايجاد کرده است. به زبان صريح تر، نه تحريم انتخابات مفيد فايده است و نه اين تبليغات گسترده برخي از نخبگان و اصلاح طلبان. من در دشواري اين انتخاب ترديدي ندارم لذا ترجيح دادم که در مرحله دوم سکوت کنم و سخنانم را در زماني مطرح کنم که به واسطه عدم انتشار آن در روزنامه ها (هرچند نسبتاً روزنامه اي هم نمانده) خللي در راي احتمالي دوستانم وارد نيايد.

وي افزود: من نيز همانند اصلاح طلبان و بسياري از مردم ايران اميدوارم کشورمان بيش از اين در چنبره فاشيسم در قالب دينداري و عدالت خواهي قرار نگيرد. هرچند در طرف مقابل آن نيز جذابيت اساسي نمي بينم که ارزش دفاع داشته باشد. به نظرم در اين شرايط پيچيده سخنان علي(ع) در حکمت اول نهج البلاغه که مضمون آن چنين است بسيار نزديک است: «در فتنه ها مانند «ابن لبون» (بچه شتر) باش که نه پشتي دارد که سواري دهد و نه شيري دارد که دوشيده شود». زمانه، زمانه فتنه است اگرچه در ذهنيت برخي نخبگان فرق بين دموکراسي و فاشيسم است اما بسيار دشوار است که سردار ديروز را در قامت ناجي دموکراسي و حقوق بشر ببينيم. هرچند حريف او همه مشخصه هاي کابوس يک جامعه بسته را با خود به همراه دارد. بنابراين، من نيز اميدوارم در اين فتنه ماموران جامعه بسته پيروز ميدان نباشند. همچنين دعا مي کنم که معجزه اي اتفاق افتد که دموکراسي خواهي و دنبال کردن حقوق بشر و عدالت از رقباي جامعه بسته ميسر شود. هرچند چندان جوان هم نيستيم که بگويم آرزو بر جوانان عيب نيست.

کديور تاکيد کرد: از سخنانم نمي خواهم اين نتيجه را بگيرم که مردم را به راي ندادن تشويق کنم، خير، يکي از ضوابط دموکراسي خواهي کوشش براي نهادينه کردن انتخابات آزاد در جامعه است، همين که محافظه کاران ما به اين نتيجه رسيده اند که به جاي داغ و درفش حرف خود را از صندوق هاي راي بيازمايند. وقتي براي بقاي در قدرت به تقلب در انتخابات هم تن در دهند. خبر از اهميت انتخابات و راي مردم در جامعه ماست و اين گامي به پيش است در هر شرايطي بايد اهميت انتخابات و راي مردم را پاس داشت.