وقار روزه دار

مراسم افطاري فارغ‌التحصيلان دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد

كديور: بايد با ملت صادق باشيم تا تحت فشار بين‌المللي استقلال ملي خود را حفظ كنيم

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس سياسي

مراسم افطاري در دانشكده‌ فني دانشگاه تهران شب گذشته از طرف انجمن اسلامي فارغ‌التحصيلان دانشكده‌ فني دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مراسم محسن كديور، پيرامون عبادات ديني گفت: دينداري را با عبادات مي‌توان سنجيد، عبادات از اركان دين است و جز ذاتي دين به شمار مي‌آيد و اگر منتفي شود، دين منتفي خواهد شد.

وي افزود: اگر سياست و اقتصاد از آن دينداران نباشد نمي‌توان گفت دين از بين رفته ولي اگر عبادات و اخلاق از آن ما نباشد، مي‌توان گفت كه دين نخواهد بود.

كديور با اشاره به اين كه نبض اخلاق و ايمان جامعه روزگاري به دست علماي دين بود و دينداران مرجع ارزش مردم بودند، گفت: امروز ورق برگشته است پس لزوم همتي جدي نسبت به بازسازي سه بخش اصلي دين يعني عبادات ديني،‌ ‌ايمان ديني، اخلاق ديني، را مي‌طلبد.

وي معتقد است: ما وقتي دين را ياد مي‌كنيم به ياد توضيح المسائل مي‌افتيم ولي بايد گفت كه شيريني دين فقط در حقوق ديني نيست و لذت دينداري در اخلاق و عرفان ديني است و در حقيقت بايد بدانيم كه توضيح المسائل، حداقل و كف دينداري است و اگر كسي مي‌خواهد مدارج كمال را طي كند بايد از كف دينداري به حد وسط اخلاق ديني دست يابد و اگر بخواهد به حق اليقين برسد بايد به عرفان و معرفت ديني نايل آيد.

وي با اشاره به اينكه ساده‌ترين كار روزه‌دار نخوردن و نياشاميدن است، خاطرنشان كرد:‌ روزه‌دار بايد زماني كه روزه است با روزهاي ديگرش فرق كند و بايد همه‌ اعضاي بدن او روزه باشد و بايد وقار داشته باشد كه اين فقط وقار ظاهري نيست بلكه معنوي نيز هست.

وي اظهار كرد: گاهي وقت‌ها اجباري كردن بعضي تكاليف ديني باعث گرايش كمتر افراد و خانواده‌ها به آن مي‌شود، برخي چيز‌هايي كه عرف امروز جامعه شده پذيرفته‌ دينداران نيست.

كديور معتقد است: متاسفانه امروزه گروه مرجع دينداران و مومنان نيستند،‌ گروه مرجع كساني هستند كه جوانان ما با اختيار و آزادي به آن ها مراجعه و تقليد مي‌كنند.

وي با اشاره به نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر گفت: اگر بخواهيم به راه علي (ع) برويم بايد قاضي منصف بگذاريم تا كسي در زندان به جان مردم تعرض نكند.

كديور چگونگي رعايت حقوق شهروندان را يادآور شد و به تاثيرات آن در خارج از مرزها اشاره كرد.

وي ‌گفت: بايد در جامعه براي رسيدگي به شكايات مرجع بي‌طرفي قرار دهيم.

كديور در پايان گفت: بايد با ملت صادق باشيم تا بتوانيم تحت فشار بين‌المللي استقلال ملي خود را حفظ كنيم.

________________________________________

روزنامه شرق ۱۰/۸/۸۲

مراسم افطاري در دانشكده فني دانشگاه تهران پنج شنبه شب از طرف انجمن اسلامي فارغ التحصيلان دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد. در اين مراسم «محسن كديور»، پيرامون عبادات ديني گفت: دينداري را با عبادات

مي توان سنجيد، عبادات از اركان دين است و جزء ذاتي دين به شمار مي آيد و اگر منتفي شود، دين منتفي خواهد شد. رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات افزود: اگر سياست و اقتصاد از آن دينداران نباشد نمي توان گفت دين از

بين رفته ولي اگر عبادات و اخلاق از آن ما نباشد، مي توان گفت كه دين نخواهد بود.

كديور با اشاره به اين كه «نبض اخلاق و ايمان جامعه روزگاري به دست علماي دين بود و دينداران مرجع ارزش مردم بودند»، گفت: «امروز ورق برگشته است پس لزوم همتي جدي نسبت به بازسازي سه بخش اصلي دين يعني

عبادات ديني، ايمان ديني، اخلاق ديني، را مي طلبد.» اين پژوهشگر مسايل ديني معتقد است: ما وقتي دين را ياد مي كنيم به ياد توضيح المسايل مي افتيم ولي بايد گفت كه شيريني دين فقط در حقوق ديني نيست و لذت دينداري در

اخلاق و عرفان ديني است و در حقيقت بايد بدانيم كه توضيح المسايل، حداقل وكف دينداري است و اگر كسي مي خواهد مدارج كمال را طي كند بايد از كف دينداري به حد وسط اخلاق ديني دست يابد و اگر بخواهد به حق اليقين

برسد بايد به عرفان و معرفت ديني نايل آيد. كديور با اشاره به اينكه «ساده ترين كار روزه دار نخوردن و نياشاميدن است»، خاطرنشان كرد: «روزه دار بايد زماني كه روزه است با روزهاي ديگرش فرق كند و بايد همه اعضاي

بدن او روزه باشد و بايد وقار داشته باشد كه اين فقط وقار ظاهري نيست بلكه معني نيز هست.» وي اظهار كرد: گاهي وقت ها اجباري كردن بعضي تكاليف ديني باعث گرايش كمتر افراد و خانواده ها به آن مي شود، برخي

چيزهايي ك عرف امروز جامعه شده پذيرفته دينداران نيست.

كديور معتقد است: «متأسفانه امروزه گروه مرجع، دينداران و مؤمنان نيستند، گروه مرجع كساني هستند كه جوانان ما با اختيار و آزادي به آنها مراجعه و تقليد مي كنند.» وي با اشاره به نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر گفت: اگر

بخواهيم به راه علي(ع) برويم، بايد قاضي منصف بگذاريم تا كسي در زندان به جان مردم تعرض نكند. كديور چگونگي رعايت حقوق شهروندان را يادآورشد و به تأثيرات آن در خارج از مرزها اشاره كرد. كديور در پايان سخنانش

گفت: «بايد در جامعه براي رسيدگي به شكايات مرجع بي طرفي قرار دهيم. بايد با ملت صادق باشيم تا بتوانيم تحت فشار بين المللي استقلال ملي خود را حفظ كنيم.»