مراسم چهل و پنجمين سالگرد تاسيس نهضت آزادي ايران(گزارش تصویری)