ممانعت از سفر کدیور به لندن

دانشگاه با سفر به لندن مخالفت کرد:

دکتر محسن کدیور ، استاد دانشگاه تربيت مدرس و رئیس انجن دفاع از ازادی مطبوعات که برای یک سخنرانی در همايشی در دانشگاه لندن دعوت شده بود با ممانعت مسوولان دانشگاه تربیت مدرس مواجه شد و از سفر باز ماند و مسعود بهنود در اولين جلسه همايش مشروطيت به جای وی سخن گفت.

کديور درباره علت لغو سفر خود به خبرنگار روز گفت از چند هفته قبل برای این سخنرانی دعوت شده بودم که از همان زمان برای روز های مصادف با این سخنرانی از دانشگاه تقاضای مرخصی کردم اما تا مدتها دانشگاه هیچ واکنشی نشان نداد تا دو روز مانده به تاريخ برگزاری جلسه با سخنرانی من مخالفت کردند.

وی در ادامه در پاسخ با این سوال که آیا قبلا نیز با چنین ممانعت هایی از سوی دانشگاه مواجه شده بودید گفت : نه من هرگز با این نوع ممانعت ها آنهم از سوی دانشگاه مواجه نشده بودم .به نظر می رسد که اين تصميم در راستای تغییراتی گرفته شده که که در یک سال گذشته در کشور رخ داده است.

رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ادامه گفت : البته من به این مساله اعتراض کردم اما چه کسی پیگیری خواهد کرد ، اکنون دیگر همه جا یکدست شده و همه ی مسوولین مثل هم فکر می کنند و مدافع یک نوع تفکر هستند.

سخنرانی دکتر کديور در قالب يک سری سخنرانی هائی به مناسبت صدمين سالگرد مشروطيت ايران پيش بينی شده بود تا وی درباره قانون خواهی از آخوندملاکاظم خراسانی تا آيت الله خمينی سخن بگويد. ديگر سخنرانان همايش انستيو خاورميانه دانشگاه لندن عبارتند از حسن يوسفی اشکوری که درباره تاثير انديشه های ميرزای نائینی سخن خواهد گفت، خانم فاطمه صادقی استاد دانشگاه آزاد که درباره وضعيت زنان ايران بين مذهبی و حکومت عرفی سخنرانی می کند و عباس ميلانی نويسنده و پژوهشگر که از دشواری های دموکراسی در ايران خواهد گفت.

با اعلام لغو سفر محسن کديور که نخستين سخنرانی از مجموعه مشروطيت بود، و خانم زيبا ميرحسينی آن را اعلام داشت، مسعود بهنود عضو ديگر انجمن دفاع از مطبوعات به دعوت برگزار کنندگان همايش درباره شبنامه ها و اثر آن ها در جنبش مشروطيت سخن گفت. وی در اين جلسه که عده زيادی در آن گرد آمده بودند و مرکز ميرات ايران دعوت کننده آن بود، از منبر و شبنامه به عنوان دو رسانه ای که در جريان جنبش مشروطه سهم داشتند ياد کرد و گفت هر چه زمان جلوتر آمد منبر که در انحصار روحانيون بود سرگرم مسائل سياسی شد و از ابهت و وثوق اول افتاد و به جايش شبنامه ها اطلاع رسان و آگاهی بخش شدند.

مسعود بهنود ضمن اشاره به چند نمونه از شبنامه ها که در آرشيوها وجود دارد شبنامه ها را با وب لاگ های امروزی برابر دانست که بدون نظارت و مجوز و هزينه زياد در دسترس همگان است.

جلسات همايش مشروطیت انستيو خاورميانه دانشگاه لندن[سواز] و مرکز ميراث ايران، جمعه نه مه آغاز شد و در روزهای دوازده و هفده و ۲۳ و ۳۱ مه در محل آن دانشگاه ادامه خواهد داشت.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵