دادگاه کفالت کدیور از آقاجری را نپذیرفت

وكيل سيدهاشم آقاجرى اعلام كرد كه موكلش به دليل ناتوانى در تامين و ارائه وثيقه يكصدميليون تومانى همچنان در بازداشت موقت به سر مى برد.

دكتر صالح نيكبخت ديروز در خصوص آخرين وضعيت آقاجرى اظهار داشت: شمارى از اساتيد دانشگاه هاى كشور براى كفالت آقاجرى اعلام آمادگى كرده اند.

وى افزود: البته اينجانب در كنار اين اقدام دوستان و هواداران آقاجرى، براى تقليل ميزان وثيقه به ميزانى كه موكل و دوستانم امكان تهيه آن را داشته باشند، در تلاش هستم.

وى در خصوص مسائل مطرح شده در خصوص برگزارى علنى اين دادگاه نيز اظهار داشت: از اين نظر گلايه زيادى ندارم و دادگاه در حدود امكاناتش تسهيلاتى را فراهم كرده بود.

در همين حال صالح نيكبخت، وكيل سيد هاشم آقاجرى، روز گذشته با انتشار نامه اى خطاب به قاضى اسلامى، رئيس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران، خواستار تبديل قرار وثيقه موكل خود به قرار كفالت شد.

در اين نامه خاطرنشان شده است كه هاشم آقاجرى از توديع وثيقه يكصدميليون تومانى عاجز است و از طرفى ديگر اين وثيقه تناسبى با مجازات پيش بينى شده در قانون و حكم دادگاه ندارد. در اين نامه همچنين از اعلام آمادگى گروه كثيرى از اساتيد دانشگاه و شخص صالح نيكبخت، براى قبولى كفالت آقاجرى و امضاى برگ پايندان وى خبر داده شده است.

گفتنى است، از جمله اين اساتيد دانشگاه، محسن كديور، دكتر معتمدى و دكتر على اكبرى از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتى هستند.

همچنين به گزارش ايسنا كانون مدافعان حقوق بشر طى اطلاعيه اى براى تهيه قسمتى از وثيقه صادر شده براى هاشم آقاجرى اعلام آمادگى كرد