انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

در دومين دور از دومين مجمع عمومي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات:

انتخابات شوراي مركزي و بازرسين اين انجمن انجام شد

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس سياسي

دومين دور از دومين مجمع عمومي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به منظور برگزاري انتخابات اعضاء شوراي مركزي و بازرسين اين انجمن روز پنجشنبه در محل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين مراسم روسا و اعضاي شوراي مركزي سه انجمن روزنامه‌نگاري (انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، انجمن دفاعي از آزادي مطبوعات و انجمن

روزنامه‌نگاران زن)، برخي مديران مسوول مطبوعات و سيف‌زاده، نعمت احمدي، دادخواه و شيرين عبادي حضور داشتند.

رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران(مزروعي)، الياس حضرتي، پايا و نعمت احمدي را به عنوان هيات رييسه سني اين مجمع عمومي معرفي كرد.

محسن كديور به نمايندگي از اعضاء انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اشاره به حضور شيرين عبادي در جلسه موفقيت وي در كسب جايزه صلح نوبل را تبريك گفت.

وي موضع‌گيري‌هاي عبادي پس از كسب جايزه صلح نوبل را مناسب دانست و ابراز اميدواري كرد كه همچنان در دفاع از حقوق زنان، كودكان و به ويژه روزنامه‌نگاران كوشا و موفق باشد.

حضرتي مدير مسوول اعتماد نيز به عنوان نماينده مديران مسوول روزنامه‌هاي دوم خردادي، حضور شيرين عبادي را خيرمقدم گفت و براي وي آرزوي توفيق روزافزون كرد.

شيرين عبادي نيز طي سخناني از لطف و عنايت رسانه‌ها تشكر كرد و گفت: لطف شما مرا بلندآوازه كرد. بدون حمايت معنوي شما سروران و نشريات داخلي اين مساله بازتاب چنداني نمي‌يافت و چه بسا پيام صلح به گوش مردم و

فرياد عشق و آزادي و دموكراسي ما را به گوش جهانيان نمي‌رساند. شما در انتقال اين پيام‌ها بسيار لطف داشته‌ايد و اين جايزه نه از آن من كه از آن تمام آزادي‌خواهان ايران است.

وي با اشاره به حضور محسن كديور گفت: اين راهي بود كه چنين افرادي هموار كردند و من در جاده صافي كه آنان فراهم كردند دويدم و اگر به آخر خط رسيدم به منزله پيروزي من نيست؛ «السابقون سابقون اولئك المقربون».

عبادي ادامه داد: از شما ارباب جرايد استدعا دارم كه از اين پس اجازه دهيد خوانندگانتان چندان با قيافه من مواجه نشوند، اخبار مهمتري وجود دارد، اجازه دهيد خوانندگان از آن‌ها هم مطلع شوند.

بر اساس اين گزارش سپس راي‌گيري و شمارش آراء‌ انجام شد؛

گفتني است نامزدهاي بازرسي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات عبارت بودند از فريبا داوودي مهاجر، محمدرضا زهدي، مرتضي كاظميان و نرگس محمدي، نامزدهاي اعضاي شوراي مركزي نيز عبارت بودند از عماءالدين باقي،

رضا تهراني، علي حكمت، محمد دادفر، احمد زيدآبادي، عيسي سحرخيز، سيدمحمد سيف‌زاده، ماشاءالله شمس‌الواعظين، عباس صفايي‌فر، كيوان صميمي، علي‌رضا علوي‌تبار، احمد قابل، محسن كديور، محمدجواد مظفر و

بدرالسادات مفيدي.

در اين ميان جمليه كديور، كامبيز نوروزي و فاطمه كمالي احمد سرايي كه در دور قبل جزء نامزدهاي شوراي مركزي بودند و رحمان‌قلي قلي‌زاده كه از جمله نامزدهاي بازرسين بود در فاصله اولين و دومين بار از مجمع عمومي

اعلام انصراف كرده بودند. همچنين محمد دادفر، علي‌رضا علوي‌تبار و احمد قابل نيز غايب بودند.

پس از شمارش آراء از ميان ۶۲ برگ راي نتايج به اين ترتيب اعلام شد:

كديور با ۴۴ راي، سحرخيز با ۴۳ راي، شمس‌الواعظين با ۴۱ راي، باقي با ۴۰ راي، حكمت با ۳۳ راي، زيدآبادي با ۳۲ راي و سيف‌زاده با ۳۱ راي، ۷ نفر عضو اصلي شوراي مركزي و مفيدي با ۲۵ راي، علوي‌تبار با ۲۴

راي و صفايي‌فر با ۲۳ راي، مظفر با ۲۲ راي و تهراني با ۱۷ راي اعضاء علي‌البدل شوراي مركزي خواهند بود.

داوودي‌مهاجر با ۳۴ راي و زهدي با ۳۲ راي بازرس اصلي و كاظميان با ۲۸ راي بازرس علي‌البدل انجمن دفاع از آزادي مطبوعات شدند.

در پايان اين مراسم عباس صفايي‌فر به خبرنگار ايسنا، گفت: در جلسه شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در روز شنبه، رييس، نايب رييس، دبير و سخنگوي جديد انجمن انتخاب خواهند شد.