در خواست استعفای رئیس قوه قضائیه

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس سياسي

شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، در جلسه امروز خود، روند رسيدگي به پرونده‌ي زهرا كاظمي و جلب مجدد عيسي سحرخيز، مديرمسوول ماهنامه‌ي آفتاب و نماينده‌ي مديران مسوول جرايد در هيات نظارت بر مطبوعات و عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات را با نگراني مورد بررسي قرار داد.

ماشاءالله شمس‌الواعظين، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين مطلب، بيانيه‌ي اين انجمن را قرائت كرد.

شمس‌الواعظين در خصوص بند نخست اين بيانيه گفت: مطابق اعلام بازپرس دادسراي جنايي تهران، مرگ زهرا كاظمي، قتل شبه عمد اعلام شده و اتهام مربوط به عوامل اين قتل هم‌اكنون در ميان دو دستگاه رسمي كشور (قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات) رد و بدل مي‌شود.

وي با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات به كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، متهم كرد كه

براساس اين گزارش مرگ زهرا كاظمي، توسط عوامل دادستاني تهران صورت گرفته است.

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، با ايراد اتهام به دستگاههايي كه انتصابي مي‌خواند، مدعي شد: انجمن متبوعش، صرف‌نظر از نتايج احتمالي اتهامات متقابل قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات، اعلام مي‌كند كه اين دستگاهها در برخورد با پرونده‌هاي مطبوعاتي و سياسي از محدوده‌ي قانوني خود فراتر رفته و به مرحله‌ي نقض آشكار حقوق مصرح ملت در قانون اساسي گام گذاشتند.

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با متهم كردن دستگاه قضايي به بازي بي‌پروا با قانون و عدالت و اخلاق در پرونده‌اي كه يك طرف آن دستگاه مقتدر اطلاعات كشور قرار دارد، آورده است كه در اين شرايط مي‌توان سنجيد كه در مقابل روزنامه‌نگاران بي‌پناه و پرونده‌هاي مطبوعاتي به چه ميزان به قانون پاي‌بند بوده است.

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با تاسف بار خواندن اظهارات رييس قوه‌ي قضاييه نسبت به ماجراي قتل زهرا كاظمي و با توجه به نطق امروز آرمين در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در مورد اين اظهارات و با توجه به آنچه كه‌آن را سوءتدبير مستند رييس قوه‌ي قضاييه دانسته، خواهان استعفاي آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه‌ي قضاييه از مقام خود شده است.

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، با توجه به حساسيت پرونده‌ي ملي قتل زهرا كاظمي و پيامدهاي منفي آن در ارايه‌ي تصوير مخدوش از ملت متمدن ايران، در ميان افكار عمومي بين‌المللي خواهان اعلام رسمي عاملان اين قتل و محاكمه‌ي فوري آنان است.

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، جلب و بازداشت مجدد عيسي سحرخيز را بخشي از اقدامات مشكوك به منظور تحت‌الشعاع قرار دادن پرونده‌ي قتل زهرا كاظمي و تلاش براي ايجاد تنش‌هاي تازه در عرصه‌ي اطلاع‌رساني كشور ارزيابي كرده و از اين رو خواهان آزادي بي‌قيد و شرط عيسي سحرخيز و پايان يافتن سريال برخوردهاي اهانت‌آميز و غيرقانوني با دست‌اندركاران مطبوعات كشور شده است.

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات يادآور شد كه در جلسه‌ي امروز اين انجمن، روز ۱۸ مهرماه به عنوان تاريخ برگزاري انتخابات شوراي مركزي اين انجمن در نظر گرفته شد.

شمس‌الواعظين به دستگيري دو تن از متحصنين (مهرداد سيدعسگري و مازيار اصلاني) پس از شركت در تحصن روزنامه‌نگاران در انجمن صنفي مطبوعات در روز خبرنگار اشاره و ادعا كرد: سيدعسگري طي تماسي با خانواده‌اش از اوضاع و محل دستگيري خود اطلاع داده؛ در حالي كه اصلاني تاكنون هيچ تماسي با خانواده‌ي خود نداشته است.

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در پايان متذكر شد كه اين انجمن خواهان آزادي اين دو نفر است.