سازگارا: فضای حرف زدن باید بازباشد

جرس: جنبش سبز ایران متشکل از گرایش های مختلف و باورهای مختلف است و مجموع این ها جنبش را تشکیل می دهد و همه هم در یک هدف مشترک هستیم و آن هم پایین کشیدن استبداد دینی در ایران و حاکم کردن دموکراسی است

محسن سازگارا در بخشی از صحبت روزانه اش پیرامون مصاحبه اخیر محسن کدیور با صدای امریکا گفت: بعضی از دوستان از بنده سوال کرده اند راجع به فرمایشات آقای کدیور و نظر من را خواسته اند. من راجع به محتوای حرف های ایشان نظر خاصی ندارم طبیعتا با خیلی از فرمایشات ایشان موافقتی ندارم اما این نکته را می خواهم بگویم و آن این که هر کسی نظرش را باید بگوید و آن محترم است و در آینده ای که برای ایران در نظر داریم آینه است که حتی طرفداران پرو پا قرص ولایت فقیه حتی از نوع آقای خامنه ای هم حق حرف زدن داشته باشند و بروند در میدان رای گیری. اگر رای آوردند در قدرت سهم داشته باشند اما اگر رای نیاوردند نتوانند به زور دیگران را کنار بزنند و میزان انتخابات آزاد باشد بنابراین استدعای من از همه دوستان این است که فضای حرف زدن باید بازباشد و نقد کار خوبی است و البته تخریب کار بدی است. اما این را هم باید بگویم که هیچ کس حق ندارد به جای جنبش سبز حرف بزند و وقتی امثال آقای موسوی و کروبی دایما تکرار می کنند که همراهان کوچک جنبش هستند و جنبش متکثر است و عقاید مختلفی در آن هست بقیه که جای خودشان را دارند .لذا جنبش سبز ایران متشکل از گرایش های مختلف و باورهای مختلف است و مجموع این ها جنبش را تشکیل می دهد و همه هم در یک هدف مشترک هستیم و آن هم پایین کشیدن استبداد دینی در ایران و حاکم کردن دموکراسی است و کسی اجازه صحبت کردن به جای جنبش را ندارد.