فارس مصادیق سخنان وزیر علوم را روشن کرد!

جرس: خبرگزاری فارس، وابسته به محافل نظامی و شبه نظامی با روشن کردن مصادیق صحبت های اخیر وزیر علوم در مورد ۷-۸ استادی که باید از دانشگاهها اخراج شوند تا بقیه اساتید حساب کار خود را بکنند،تكليف تدريس موسوي، بهشتی و کدیور را به عنوان طیف اول افرادی که باید حذف شوند، روشن کرد

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، نقش بارز افرادي چون موسوي،عليرضا بهشتي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و همچنين محسن كديور عضو پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي موجب شده كه برخي تشكل‌هاي دانشجويي در نامه‌هايي به مسئولان ذي‌ربط خواستار جلوگيري از تدريس چنين افرادي در دانشگاه‌هاي كشور شوند!

كامران دانشجو وزير علوم تحقيقات و فناوري طي روزها و هفته‌هاي اخير بارها بر لزوم عدم حضور اساتيد “فعال عليه نظام جمهوري اسلامي ” تأكيد كرده و گفته است كه “اساتيد و دانشجويان مي‌توانند با طيب خاطر به نقد دولت بپردازند و در اين باره هيچ مشكلي وجود ندارد اما تعداد انگشت شماري از اساتيد كه در مقابل نظام و مسيري هستند كه مردم خواسته‌هايشان را در ۹ دي و ۲۲ بهمن نشان داده‌اند، بدانند كه دانشگاه جاي اساتيدي كه بخواهند عليه نظام جمهوري اسلامي و خواسته‌هاي مردم در حماسه ۹ دي و ۲۲ بهمن فعاليت كنند، نيست. ”

وزير علوم همچنين تأكيد كرده است: ” ۷ يا ۸ نفر از اين تعداد نمي‌توانند خودشان را با خواسته‌هاي اعلام شده مردم در ۲۲ بهمن ۸۸ تطبيق دهند، خوب است كه اين افراد بروند در جاي ديگري غير از دانشگاه فعاليت كنند زيرا دانشگاه مركز تعليم و تربيت است و مطابق با آموزه‌هاي ديني، بعد تربيتي آن كمتر از بعد تعليم نيست. ”

فارس بعد از دکر قطعاتی از سخنان دانشجو، می افزاید:به نظر مي‌رسد اشاره كامران دانشجو به افرادي همچون ميرحسين موسوي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و محسن كديور عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است و حتي مي‌توان اين گفته‌هاي وزير علوم را شامل حال عليرضا بهشتي ديگر عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس كه اخيراً نيز به دليل برخي اقدامات در راستاي ملتهب‌كردن فضاي جامعه دستگير شده بود نيز دانست.