اعلامیه محکومیت و انزجار از بیانات یهودی ستیزانه معاون اول رئیس جمهور ایران

ما امضا کنندگان ذیل سخنان سخیف آقای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران در “کنفرانس مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، با تأکید بر قاچاق انسان و جرایم سایبری” (پنجم و ششم تیرماه جاری، تهران) را محکوم میکنیم.  این بیانات بی بیّنه و تعصب آلود مبتنی بر تاثیر آموزه های کتاب تلمود یهودیان در قاچاق مواد مخدر و نسل کشی از لحاظ توافق با واقعیتهای اجتماعی و تاریخی باطل، از نظر اخلاقی ورشکسته، و از نظر سیاسی مغایر با منافع  ملت و دولت ایران می باشد.  اسباب شرمساری است که توهم توطئه چنین در اذهان ساده لوح رهبران سیاسی کشور ریشه دوانیده است. مایه تاسف است که این دولت مردان مسئولیتهای خود در قبال مردم ایران را نادیده گرفته با این گونه نطقهای جاهلانه جاده صاف کن تحریمهای ضد مردمی و حمله نظامی می گردند.   مردم ایران که سه سال قبل ندای خود علیه تقلب انتخاباتی گسترده حکام را به گوش جهانیان رسانیده اند عمال دولت فعلی را به عنوان نمایندگان خود در صحنه بین المللی به رسمیت نمی شناسند.

 اردشیر امیر ارجمند، استاد دانشگاه شهید بهشتی 

حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا

احمد صدری، استاد کالج لیک فورست

محمود صدری، استاد دانشگاه زنان تگزاس

محسن کدیور، استاد مدعو دانشگاه دوک

منصور معدل، استاد دانشگاه میشیگان

علی میر سپاسی، استاد دانشگاه نیویورک

نادر هاشمی، استاد دانشگاه دنور