مستند داستانی مشهور از سیره پیامبر (ص)

پرسش: اینجانب از شما تقاضای تأیید صحت و سقم یک داستانِ صدر اسلام را دارم.
روایت است که فرد یهودی در صدر اسلام هر روز بر سر حضرت خاکستر می ریخته اما در زمانی‌ که آن فرد مریض بوده، آن حضرت به دیدارش می رود.
اینجانب به تأیید صحت روایت فوق و منبع تاریخی‌ آن جهت درج و ارائه در یک تحقیق دانشگاهی نیاز دارم.

 

پاسخ:

من نیز فراوان این واقعه را شنیده ام.  از سیره پیامبر (ص) چنین امری محتمل است. اما متاسفانه چنین روایتی در حد اطلاع من در مجموعه احادیث نقل نشده است. اینکه در کتب تاریخ نقل شده باشد محتمل است، اما من برخورد نکرده ام.