پورسانت از معرفی خصوصی املاک در مزایده

پرسش: من کارمند و نماینده‌ی حقوقی‌ی یک بانک خصوصی هستم. کارم این است که مطالبات بانک را پیگیری کنم و بعد از طی تشریفات حقوقی املاک مرهونه‌ی بدهکارانی که بدهی خود را نمی پردازند از طریق دادگاه به مزایده می گذارم.
پرسش من این است: اکر من املاکی را به مشتری معرفی کنم که آنها را در شرائط برابر با سایر مشتری ها در مزایده خریداری کند و از مشتری‌ای که ملک را به او معرفی کرده ام پورسانت بگیرم این پول مشکلی ندارد؟

پاسخ: از گرفتن چنین پولی اجتناب فرمایید.
مزایده می باید بطور علنی به اطلاع همگان برسد و دریافت وجه بابت اطلاع خاص مجوز شرعی ندارد.
موفق باشید
محسن کدیور