دی ۲۲, ۱۳۸۲

بخش انتصابی در برابر جمهریت نظام

تهران-خبرگزاري كار ايران محسن كديور گفت: آنچه امروز در مورد بررسي صلاحيت داوطلبين نمايندگان مجلس هفتم شاهد هستيم، نزاع جمهوريت نظام با بخش انتصابي نظام