آپارات

اخبار

دسترسی به آثار کدیور در تلگرام و آپارات

عضویت در خبرنامه‌ی وبسایت از طریق تلگرام، افتتاح کانال ویدئوها در آپارات، و انتشار هم‌زمان متن پی‌دی‌اف مطالب در وب‌سایت تسهیلات سه‌گانه‌ی جدید هستند.