املاء

سنت استدراج و املاء

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۵۰)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/50.-860324.mp3[/podcast]