منتظری سوگ

بخش اول: مکتوبات

بانوی مقاومت، همسر مرجعیت، مادر شهادت

بانو منتظری اسوه صبر و ایثار و فداکاری زن ایرانی است. در تمام مراحل یار و یاور صدیق همسرش بود. بیشک نقش او در مبارزات و مجاهدتهای خستگی ناپذیر مرحوم آیت الله العظمی منتظری فراموش نشدنی است. این شیرزن در دشوارترین روزهای زندگی پابپای همسرش در تحصیل و تدریس، در تحقیق و تالیف، در زندان و تبعید، در حصر و زجر، در مبارزه در راه خدا و دشنام و اهانت شنیدن به دلیل دفاع از حق سهمی بسزا دارد و برگردن همه کسانی که از خوان دانش و بینش و منش منتظری بهره برده‌اند حق دارد.