جریمه‌ی دیرکرد کارتهای اعتباری

پرسش
من ساکن آمریکا هستم. اخیرا از یکی از بانک های آمریکا کارت اعتباری دریافت کرده و برای مخارج روزانه از آن استفاده میکنم . در پایان ماه ۳ گزینه در اختیار دارم:
۱- تسویه حساب کامل
۲- پرداخت حداقل ماهیانه که بانک مبلغ آنرا بانک مشخص میکند
۳- پرداخت مبلغی بیش از حداقل بانک ولی کمتر از تسویه حساب کامل.
مشکل سر گزینه های ۲ و ۳ است، که بانک بنده را به دلیل عدم تسویه حساب کامل به میزانی هرچند اندک جریمه میکند .
سوال بنده این است که مبلغی که بانک بخاطر عدم تسویه حساب کامل میگیرد آیا همان ربا محسوب شده و حرام است، یا خیر بلکه یکسری محاسبات بانکی بوده و پرداخت آنها از لحاظ شرعی مشکلی نداشته. آیا بنده به منظور رعایت حدود شرعی موظف به تسویه حساب کامل هستم؟

 

پاسخ
اگر مبلغ جریمه با وجه به تاخیر افتاده تناسب دارد شبهه‌ی ربا قوی است. کلاْ جریمه تاخیر در امور مالی چنین مشکلی دارد.
البته پرداخت بموقع دیون الزام شرعی هم دارد، استفاده از کارت اعتباری نوعی دین  بر گردن استفاده کننده است، که می باید مطابق قرار (ماهانه) ادا کند. توصیه می شود از تقسیط دیون خود که منجر به جریمه دیرکرد شبهه ناک می شود اجتناب فرمائید.
موفق باشید
محسن کدیور