پاسخ فصلنامه‌ی پانزده خرداد به مقاله‌ی «اسنادی درباره‌ی مظلومیت آیت الله شریعتمداری»

فصلنامه پانزده خرداد، دوره سوم، سال دهم، شماره ۳۳، پائیز ‍۱۳۹۱، تهران، ص ۲۲۸۳-۲۸۱

شیخ محسن کدیور، مظلومیت شریعتمداری و تاریخ سازی آمریکائی!!

[سید حمید روحانی زیارتی]

اخیرا عده ای از آخوندهای امریکائی که با سفارش سازمانهای امنیتی امریکا، صهیونیسم، انگلیس و شیوخ مرتجع عرب و از محل اعتبارات آنها برای پژوهشهای تاریخی علیه انقلاب اسلامی، امام خمینی و ملت ایران به پژوهش مشغول هستند، تاریخ سازی جدیدی را در دفاع از مظلومیت آیت الله سید کاظم شریعتمداری آغاز کردند که هر ساده لوحی می فهمد این تاریخ سازیها بیش از آنکه حب مظلومیت امثال شریعتمداری را داشته باشد، بغض امام خمینی و انقلاب اسلامی  را در سینه دارد.
شیخ محسن کدیور که مدتی است از چنگ ملت ایران گریخته و به دامن آمریکا پناهنده شده است، بنا به اظهاراتش، تابستان امسال تحقیق مفصلی را درباره اندیشه سیاسی سیدکاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴) به پایان برده که هنوز منتشر نشده است. او مدعی است که در لا به لای این تحقیق که بازخوانی اندیشه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از زاویه بینشهای و گرایشهای آخوندهای پیرو اسلام آمریکایی است، با اسناد مختلفی مواجه شده که اطلاع از آنها به روشن شدن قسمتی از ابهامات تاریخ نیم قرن اخیر ایران کمک می کند.
از آنجا که ما انجام این تحقیقات را به شناسائی هر چه بیشتر دشمنان ملت ایران و به قول امام، آخوندهای درباری و مبشران اسلام امریکائی کمک کرده به فال نیک می گیریم!! لذا برای آگاهی ملت ایران و همچنین درج در تاریخ که در حال آماده شدن توسط این شیخ آمریکائی می باشد!! سندی را پیرامون رابطه‌ی آقای شریعتمداری با نظام استبدادی پهلوی و دروغهایی که به طلاب مظلوم در خصوص مبارزه با رژیم شاه می گفت و عوام فریبی هائی که در نزد سایر مراجع عظام انجام می داد، منتشر می کنیم تا هم ماهیت این آخوند سلطنت طلب معلوم شود و هم فردا آن شیخ آمریکائی نگوید از این اسناد خبر نداشتیم!!

*****
امنیت داخلی
خیلی محرمانه
از: ۳۱۲
گزارش
درباره: آیت الله شریعتمداری
محترما به استحضار می رساند:
ساواک قم گزارش نموده که به منظور ابلاغ اوامر شفاهی تیمسار ریاست معظم ساواک، با آیت الله شریعتمداری تماس حاصل گردید. مشارالیه مطالبی به شرح زیر عنوان نموده است:
۱- در مورد اینکه به عده ای از طلاب قم گفته است: «بروید سازمانی هستید.» ضمن تکذیب موضوع اضافه نموده که چون عده ای از طلاب در منزل وی تجمع و یکی از  آنان با حرارت مطالب نامناسبی عنوان می نمود، لذا از این موضوع ناراحت و گفته است:
«معلوم نیست شما کی هستید و از کجا آمده اید.»
۲- در مورد صدور اعلامیه مبنی بر  تکذیب مطالب مندرج در روزنامه ها راجع به جریانات مدرسه فیضیه اظهار داشته با توجه به اینکه اظهاراتی مبنی بر نزدیکی و وابستگی اینجانب به دستگاه می شود، چنانچه در چنین مواردی با سایر آیات هماهنگی نداشته باشم این قبیل شایعات بیشتر خواهد شد. لذا من برای جلب نظر روحانیون و هم تعدیل اقدامات آنان بایستی با سایرین در این موارد همقدم باشم.
۳- به منظور جلوگیری از سوء استفاده در آینده بهتر است نظر دستگاه قبل از هر اقدامی با اینجانب در میان گذارده شود تا با درنظر گرفتن خواسته های دستگاه اقدام لازم انجام گیرد.
نامبرده در خاتمه افزوده من مورد محبت شخص شاهنشاه آریامهر بوده و هستم و به معظم له و کشور ایران علاقه دارم و پیوسته برای پیاده کردن برنامه های دولت همه گونه آمادگی دارم.
مراتب استحضارا معروض می گردد./. ح
به عرض تیمسار ریایست ساواک رسید. تاریخ ۵۴/۴/۲۲

۶۶۱۵۱ بایگانی شود ۵۳/۴/۲۹
۲۱۲ بایگانی شود
خیلی محرمانه