اعمال تارک الصلوة و غیرمسلمان

پرسش: اگر فردی مسلمان نباشد و یا مسلمان باشد اما فرایض و و برخی از واجبات تعبدی مانند صلاة و صیام را به جا نیاورد، اعمال دیگرش مورد قبول است یا این ها شرط مقبولیت است؟

 

پاسخ:

یک. اگر مسلمانی عبادات واجب را بجا نیاورد مرتکب گناه شده است، اما اعمال دیگرش جداگانه محاسبه می شود. نماز یا روزه مقدمه‌ی واجب بقیه‌ی اعمال (از قبیل مقدمه بودن وضو برای نماز) نیست، اما روایاتی که مقبولیت اعمال انسانی را در گرو مقبولیت نماز دانسته اند به معنای اهمیت وافر نماز و استبعاد پذیرفته شدن کامل اعمال تارک الصلاة است. اینگونه احادیث مجوز ترک دیگر واجبات و ارتکاب محرمات به بهانه‌ی عدم مقبولیت اعمال تارک الصلوة نیست. قرآن کریم فرموده است: «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره» (زلزال ۷-۸) هر کس هموزن ذره ای نیکی کند [نتیجه] آنرا خواهد دید و هر کس هم وزن ذره ای بدی کند [نتیجه] آنرا خواهد دید.

دو. غیرمسلمانان آنچنانکه به اصول موظفند به فروع نیز موظف می باشند. اما کلیه‌ی اعمال خیر و شرشان جداگانه در محضر خداوند محاسبه می شود و عدم ایمان مجوز ارتکاب امور منهی عنه یا ترک واجبات اخلاقی نیست.

موفق باشید

محسن کدیور