زیبائی‌های انفاق

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/07/Ramadan-2013-2nd-Dr.-Kadivar-July-23-Infagh.mp3[/podcast]

 PowerPoint

زیبائی‌های انفاق

۱۴ رمضان ۱۴۳۲، ۱ مرداد ۱۳۹۲، ۲۳ جولای ۲۰۱۳
بنیاد اسلامی و فرهنگی ایرانیان، هیوستون تگزاس

انفاق (زکات، خمس، صدقه، نحله …) دومین رکن عملی اسلام و پس از نماز مهمترین عبادت است. در سلسله مباحث زیبائی‌های اسلام زیبائی‌های انفاق بر اساس تعالیم قرآن مجید مورد بررسی قرار گرفته است. این مجلس در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) با تشریحدو حدیث اخلاقی از ایشان از جمله معنای بخل، بی نیازی و فقر آغاز می شود. سرخطهای بحث زیبائی‌های انفاق به شرح زیر است:
انفاق تاوان است یا مایه‌ی تقرب؟ با انفاق چیزی از دست نمی دهید، امانت دارید نه مالک! به چه کسانی زکات بدهیم؟ نیکی چیست؟ مقام بِرّ (نیکی)، آنچه می ماند، پرداخت زکات: پرداخت حق محرومان و تطهیر مال، از چه انفاق کنیم؟ هفتصد برابر پاداش و بیشتر! برای رضایت خداوند و آرامش روحی، انفاق مخفیانه و گناه پوشانی، قبل از مرگ دریابید، آسانی و دشواری آخرت، تجارت بی زیان، بی نیاز و نیازمند واقعی، اسباب فتنه و انفاق.