زیبائی‌های حجّ

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/08/Ramadan-Shabe-9-Dr.-Kadivar-July-30.mp3[/podcast]

 زیبائی‌های  اسلام (۹)
زیبائی‌های حجّ
۲۱رمضان ۱۴۳۴، ۸ مرداد ۱۳۹۲، ۳۰ جولای ۲۰۱۳
بنیاد اسلامی و فرهنگی ایرانیان، هیوستون تگزاس

PowerPoint

حج یکی از ارکان عملی اسلام ، در زمره‌ی عبادات مهم و سفری پر رمز و راز به خانه‌ی یار است. در نهمین جلسه از سلسله‌ جلسات زیبائی‌های اسلام ظرائف حج بر اساس تعالیم قرآن کریم مورد بحث قرار می گیرد. رئوس مباحث این جلسه عبارتند از: دین پدرتان ابراهیم (ع)؛ کعبه نماد اسلام؛ خانه ای امن، مبارک و مایه‌ی هدایت برای قوام مردم؛ تساوی همه‌ی مردم در خانه‌ی خدا؛ جان حج: توحید، تقوی و ذکرالله؛ فلسفه‌ی حج: یاد خدا و منفعت مردم؛ حج و تقوی: ممنوعیت آمیزش جنسی، گناه، جدال و شکار؛ رعایت توأمان پوسته و مغز: شعائر، رضوان الهی، عفو، برّ و تقوی؛ یاد خدا و استغفار در عرفات، مشعرالحرام، صفا و مروه؛ فلسفه‌ی قربانی در حج: اطعام مستمندان و تقوی؛ دو نکته درباره‌ی حج؛ حج و رمضان: دعای حج در ماه رمضان. و بالاخره سخن با این بیت به دنبال او به پایان می رسد: کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود / حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست؟