تشیع امام علی (ع)!

پرسش: چرا هیچکدام از اصول و فروع مذهب تشیع در فرامین حضرت علی یافت نمی شود؟ به عنوان مثال: امام زمان فرزند حضرت امام حسن عسکری، رجعت، بداء. همچنین مواردی از قبیل خمس مکاسب، صیغه، ساخت ضریح، تقیه، مسح کشیدن پا در وضو، گذاشتن مهر در نماز، و شهادت ولایت در اذان. چگونه عدم وجود این موارد در فرامین حضرت علی را توجیه می کنید؟

 
پاسخ:
اصول مذهب تشیع به عدل و امامت است و هیچیک از امور مورد اشاره‌ی شما از اصول مذهب نیست تا بود و نبودشان در تعالیم امام علی (ع) خللی در تشیع وارد کند.
در مورد تولد امام زمان قرار نیست امام علی درباره تولد تک تک ائمه‌ی بعد از خود یا مشخصات ایشان سخن بگوید. چنین انتظاری نابجاست. ایشان امام بعد از خود را معرفی کرده است. همین کافی است.
بداء و رجعت از ضروریات مذهب نیست. اگر کسی ادله‌ی آنها را تمام نداند عدم باور به آن دو هیچ خللی به مذهب او وارد نمی کند.
در مورد مسح پا در وضو اتفاقا مستند شیعه روایت علی بن ابی طالب از وضوی پیامبر است! در این زمینه هم جداگانه بحث کرده ام.
ازدواج موقت به حکم قرآن کریم وتصریح پیامبر تشریع شده و برخی از صحابه و تابعین فرزند این ازدواج هستند و جناب عمر بن خطاب آنرا نسخ کرده است. از امام علی هیچ مطلبی در تخطئه‌ی سنت مسلم رسول الله در دست نیست.
تقیه امری عقلایی و قرآنی (آل عمران ۲۸، نحل ۱۰۶، غافر ۲۸) و نبوی (در تقریر فعل عمار یاسر) است و امام علی پیرو صدیق قرآن و سنت نبوی بوده است.
شهادت ثالثه در اذان توسط غلات صورت گرفته و فاقد هرگونه مستند معتبر است.
ساخت ضریح برای قبور اولیاء امر عرفی است و پایه‌ی شرعی ندارد.
خمس ارباح مکاسب تا زمان امام کاظم بر شیعیان مباح بود و از آن زمان امر به پرداخت شده است.
خاک افضل مسجودات است. مهر چیزی جز سجده بر خاک نیست. در این زمینه جداگانه بحث کرده ام.
مشاهده می کنید تشیع را دوباره باید شناخت!

***

پرسش: چگونه می توان شیعه بودن حضرت علی را ثابت کرد؟ به عبارت دیگر وهابیها معتقد هستند حضرت علی اهل سنت بود!

 
پاسخ:
امام علی بن ابی طالب (ع) خلیفه‌ی چهارم مسلمانان اهل سنت، امام اول مسلمانان شیعه و سرسلسله همه‌ی عرفای مسلمان (به استثنای یک سلسله) است. طبیعی است که هریک از منظر باورهای خود به ایشان بنگرند. علی (ع) معتبرترین راوی تعالیم محمد بن عبدالله (ص) است و تشیع چیزی غیر از پیروی او نیست.
الف. ایشان بعد از درگذشت خلیفه‌ی دوم علیرغم تمایل شورای منصوب خلیفه به ایشان حاضر نشد سیره‌ی شیخین را به عنوان روش خلافت خود بر کتاب خدا و سنت رسول الله اضافه کند و به همن دلیل خلافت را نپذیرفت. زمانی که جمهور مسلمانان به رهبری او تمایل پیدا کردند با روش خود بر اساس کتاب خدا و سنت رسولش جامعه را اداره کرد.
ب. در نهج البلاغه که معتبرترین خطب امام علی (ع) گرداوری شده است انتقادات ایشان به خلفای سه گانه آمده است.
ج. دو جنگ جمل به رهبری جناب طلحه و جناب زبیر و سرکار ام المومنین عایشه و جنگ جمل به سرکردگی معاویة بن ابی سفیان که همگی از بزرگان اهل سنت هستند بر علیه امام علی (ع) نشانه‌ی دیگری از صف بندی های صدر اسلام است.
د. نخستین شیعیان سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد بن اسود و عماربن یاسر از صحابه‌ی پیامبر (ص) بوده اند. جناب ابوذر توسط خلیفه سوم به ربذه تبعید شد و همانجا جان داد. جناب عمار بن یاسر توسط معاویه در جنگ صفین به قتل رسید و به تصریح پیامبر مشخص شد که امویان فئه‌ی باغیه هستند. تعداد شیعیانی که توسط امویان به شهادت رسیده اند موضوع یک کتاب است.
اگر به دنبال حقیقت هستید توضیحات فوق مفید خواهد بود، والا مروجان آئین وهابیت مقاصد دیگری دارند. من تمایلی به این نزاعهای جدلی فرقه ای ندارم.

۱۹ شهریور ۱۳۹۲

Mohsen Kadivar

 

۱۹ شهریور ۱۳۹۲

Mohsen Kadivar