لعن ظالمین

پرسش: در مورد اصل لعن کردن برخی دوستان استناد میکنند به آیاتی از قرآن که خداوند کسانی را مورد لعن و نفرین قرار داده اند و در مورد مصادیق آن نیز زیارت عاشورا و امثال آن را مورد استناد قرار میدهند، آیا نتیجه گیری ایشان اشتباه است؟

 
پاسخ:
الف. لعن ظالمین به طور کلی مطابق آیات قرآن کریم بلااشکال است.
ب. لعن مصداقی کسانی که در فاجعه‌ی کربلا مرتکب مستقیم و غیرمستقیم آن جنایات و فجایع بودند از خلیفه‌ی وقت تا فرماندهان و امیران و سربازان سپاه جور بلامانع است.
ج. لعنهای انتهایی زیارت عاشورا در معتبرترین کتاب دعائی شیعه مصباح المتهجد شیخ طوسی نقل نشده و ظاهرا از قرن هفتم به بعد به آن اضافه شده است.

۲۰ آبان ۱۳۹۲