محرمیت فرزندخوانده

پرسش: من سرپرستی دختر مرحوم برادر خانم خود را به عهده گرفته ام. او می داند که من شوهر عمه او هستم اما درمراودات معمولی مرا پدر خطاب میکند. ازدفاتر اقایان مراجع که سوال میکنی یک جواب مشترک دارند صیغه محرمیت . خواهش میکنم خارج از حاشیه های سیاسی یک راهکار برای من پیشنهاد نمایید. من قصد قربت ازین کار دارم ولی از ان طرف با دختر ۱۳ ساله نامحرم زندگی می کنم. چه کنم؟

پاسخ: دختر برادر همسرتان در حکم دخترتان است. او موظف است بدن خود  (از گردن تا زیر زانو و دستان تا زیر آرنج) را از شما بپوشاند، اما نیازی به پوشاندن مویش از شما ندارد. بیش از این تکلیفی متوجه شما و وی نیست. بد به خودتان راه ندهید. ۲۱ آبان ۱۳۹۲