درباره آراء سید محمدجواد غروی

پرسش: با توجه به مطالبی که رجانیوز علیه آقای سیدمحمدجواد غروی نوشته شما وی را تایید می کنید؟

 
پاسخ:
مطالب این وبسایت فاقد ارزش علمی است.
آنچه به عنوان اقاریر زندانیان تحت فشار و شکنجه اخذ شده شرعا قابل استناد نیست.
آنچه به مرحومان آیات خویی و خمینی نسبت داده شده غیرمستند است و مورد اخیر در صحیفه امام هم نقل نشده است.
در مورد مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله و علی شریعتی هم از این تکفیرهای ضال مضل تا بخواهید منتشر شده است!
مرحوم غروی مجتهدی دگراندیش بوده و در وفات ایشان مرحوم آیت الله منتظری پیام تسلیت منتشر کرده از مرحوم ارباب هم توثیق ایشان نقل شده است.
مرحوم آیت الله سید محمد جواد غروی کتب متعددی نوشته و درباره‌ی مسئل مختلفی اظهار نظر کرده است، منظور شما کدام نظر ایشان است؟
موفق باشید.۸ دی ۱۳۹۲