سند دعای ندبه

پرسش: دعای ندبه از نظر سندیت چه حکمی به نظرشما دارد؟

 

پاسخ:

دعای ندبه در کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی مهمترین کتاب دعای شیعه نیامده است. نخستین کتبی که این دعا را نقل کرده اند متعلق به قرن ششم و هفتم هستند، یعنی کتب مزار کبیر محمد بن جعفر المشهدی (قرن ششم)، مزار قدیم (مولف مجهول قرن ششم) و مصباح الزائر سید رضی الدین طاووس (قرن هفتم). این سه نفر دعا را از یکی از روات موثق قرن پنجم به نام محمدبن علي‌بن يعقوب‌بن اسحاق‌بن ابي قره (معاصر نجاشی) و وی آن را از کتاب محمدبن حسين بن سفيان البزوفري (از مشایخ شیخ مفید) در قرن چهارم نقل کرده است. علامه مجلسی در زادالمعاد ضمن نقل روات فوق دعا را منقول از امام صادق (ع) دانسته است. بین البزوفری تا امام صادق (ع) دو قرن و بین المشهدی تا ابن ابی قره هم یک قرن دیگر فاصله است. بنابراین سند دعای ندبه مرسل است.

 

 

پرسش: زیارت جامعه ی کبیره با توجه به محتوایی که دارد و عباراتی که دارد، از نظر شما چگونه است؟

پاسخ:

در گذشته به این پرسش پاسخ داده ام: تأملی کوتاه در سند و دلالت زیارت جامعه‌ی کبیره

 

 

پرسش: زیارت عاشورا با توجه به محتوای لعن و نفرینی که دارد، خواندنش چگونه است؟

 

پاسخ:

به این پرسش نیز اجمالا پاسخ داده شده است: لعن ظالمین

موفق باشید.۱۱ دی ۱۳۹۲