ازدواج با ربیبه، ۲۳ نساء

پرسش: در آیه ۲۳ سوره نساء ازدواج با دختران همسر که از شوهر دیگر بوده اند با شرط  پرورش یافتن در دامن شما ذکر شده است و اکثر علما فتوا به عدم جایز بودن ازدواج با دختر زن داده اند حال آنکه ظاهرا شرط ربائکم اللاتی حجورکم را نادیده گرفته اند شاید در مورد همسر دایم قابل فهم باشد ولی در مورد ازدواج موقتی که یکی دو روز مثلا صورت می گیرد و معمولا اصلا آن دختران مطلع هم شاید نشوند و بعدا هم که خود بخود طلاق صورت گرفته است. لطفا راهنمایی بفرمایید

 

پاسخ:
«ربائبکم الاتی فی حجورکم» از مشهورترین مثالهای قید غالب و توضیحی (در مقابل قید احترازی) است که باعث تقیید نمی شود به این معنی که واضح است که دختر در دامان مادر پرورش می یابد. در حکم مسئله به اجماع علمای شیعه و اکثر قریب به اتفاق علمای اهل سنت بین ربیبه ای که در دامان مادر پرورش یافته و غیر آن تفاوتی نیست. این فهم از آیه‌ی شریفه مستند به روایات صحیحه متعدد است (وسائل الشیعة، ابواب مایحرم بالمصاهرة، باب ۱۸ و ۲۰).
ازدواج با ربیبه (دختر همسر) به شرط عمل زناشویی با مادر حرام است، اعم از اینکه عمل زناشویی در عقد دائم یا موقت یا غیر آن بوده باشد، و اعم از اینکه دختر در دامان مادرش بزرگ شده باشد یا نه، و اعم از اینکه دختر بعد از خروج مادر از زوجیت متولد شده باشد یا قبل از آن. مستند همه این جزئیات روایات صحیحه ای در تفسیر آیه‌ی شریفه است. ضمنا روایات مخالف در این مورد سندا یا دلالتا قابل اعتنا نیستند.
موفق باشید.

۴ اسفند ۱۳۹۲