اعتراض به سرکوب دراویش نعمت اللهی گنابادی

هوالحق
حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده (مجذوب‌علی شاه) قطب مکرم سلسله‌ی دراویش نعمت اللهی گنابادی زیدت توفیقاته

سلام علیکم
یورش وحشیانه‌ی مأموران جمهوری اسلامی به اجتماع مسالمت آمیز دراویش نعمت اللهی گنابادی در مقابل دادستانی تهران و ضرب و شتم خانواده‌ی بی پناه زندانیان سیاسی به ویژه بانوان در اعتراض به ظلم مضاعف، تبعید (زندانیان آزاده آقایان رضا انتصاری و فرشید یداللهی و نیز سعید مدنی به زندان رجایی شهر) و محرومیت دراویش زندانی از امکانات اولیه‌ی پزشکی و فشار طاقت‌فرسا بر وکلایشان باعث تاسف شدید شد.
سوگوارانه نظام جمهوری اسلامی با تقدیس بی وجه مقامات و تصمیمات نابخردانه‌ی خود منتقدان و معترضان مسالمت جو را با حربه‌ی زندان و سخت‌گیریهای غیرقانونی سرکوب می کند. استبداد دینی اعتراض و انتقاد که حق اولیه‌ی قانونی و طبیعی هر انسانی است جرم و گناه نابخشودنی اعلام کرده است. دراویش که به تأسی به سرور آزادگان امیرمؤمنان علی (ع) افتخار می کنند اینک به سبک و سیاق معاویه سرکوب می شوند تا مضایق و شدائدی که بر یاران باوفای امام علی (ع) از قبیل حجر بن عدی و عمار یاسر از سوی جائران اموی رفت از خاطره ها نرود.
من از نزدیک شاهد صلح، صفا، سلوک اخلاقی، قانون‌مداری، تدین و پای بندی دراویش نعمت اللهی گنابادی به موازین شرعی بوده ام. وقتی با این سلسله‌ی نجیب فقرای الی الله اینگونه سبعانه برخورد می شود با دیگران چه می کنند؟ امروز همه‌ی ایرانیان عدالت جو، آزادی خواه و حق طلب از دیندار و بی‌دین، شیعه و سنی، اقلیتهای دینی رسمی و غیر رسمی، درویش و غیر درویش تحت ستم نظام جمهوری اسلامی هستند.
جمهوری اسلامی در ظلم علی السویه به کلیه‌ی منتقدان و مخالفان قانونی خود موفق بوده است! قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی هیچ تناسبی با عدالت، انصاف، قانون، اجرای آئین دادرسی و رعایت حقوق زندانی ندارد و ترازوی آن با فرامین سیاسی تنظیم می شود. از بخش انتخابی نظام از قبیل ریاست محترم جمهور و معدود نمایندگان مستقل مجلس انتظار می رود برای کاهش بیدادگری های بخش انتصابی نظام و قوه‌ی قضائیه تحت فرمانش فکری کنند.
توفیق جنابعالی را در دعوت مؤمنان به حق و صبر از خدای بزرگ خواستارم.

با احترام و دعای خیر
محسن کدیور
۱۹ اسفند ۱۳۹۲