نقدهای منتشره بر کتابهای کاغذی کدیور در بوته‌ی آمار

فهرست کامل نقدهای کلیه‌ی کتابهای کاغذی محسن کدیور استخراج و منتشر شد. بر ۹ کتاب منتشر شده جمعا ۲ کتاب و ۱۳۷ مقاله و یادداشت با عنوان نقد و بررسی انتشار یافته است. تعداد نقدهای هر کتاب بین ۲ تا ۲۸ متغیر بوده است. به‌طور متوسط بر هر کتاب ۱۵ نقد منتشر شده است. پنج کتابی که نقدهای بیشتری بر آنها منتشرشده عبارتند از: نظریه‌های دولت در فقیه شیعه (۲۸ نقد)، دغدغه‌های حکومت دینی (۲۸ نقد)،  حق الناس (۲۶ نقد)، سیاست نامه‌ی خراسانی  (۲۱ نقد)، حکومت ولایی (۲۰ نقد). دو کتاب مستقل نیز در نقد کتاب حکومت ولایی منتشرشده است.

نشریاتی که نقدها در آن منتشر شده اند عبارتند از: فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی (دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری)، فصل‌نامه‌ی حوزه (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم)، فصل‌نامه‌ی فقه اهل بیت (ع)، فصل‌نامه‌ی سروش اندیشه (مرکز پزوهشهای سازمان صدا و سیما)، فصل‌نامه‌ی علوم سیاسی، فصل‌نامه‌ی کتاب نقد، فصل‌نامه‌ی قبسات، فصل‌نامه راهبرد (مرکز تحقیقات استراتژیک)، فصل‌نامه‌ی گفتگو، دوماه‌نامه‌ی کیهان اندیشه، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماه‌نامه‌ی مهرنامه، ماه‌نامه‌ی بخارا، ماه‌نامه‌ی آفتاب، ماه‌نامه‌ی بازتاب اندیشه (مرکز پژوهشهای سازمان صدا و سیما)، ماه‌نامه‌ی علوم سیاسی، ماه‌نامه‌ی رواق اندیشه (مرکز پژوهشهای سازمان صدا و سیما)، خردنامه‌ی همشهری، هفته‌نامه‌ی جهان کتاب ، روزنامه رسالت، و روزنامه‌ی جمهوری اسلامی.

نشریاتی که بیشترین نقد را منتشر کرده‌اند: در میان فصل‌نامه‌ها حکومت اسلامی و حوزه (هریک با ۴ نقد)، در میان ماه‌نامه‌ها بازتاب اندیشه (۸ نقد)، و در میان روزنامه ها رسالت (۲۷ عنوان، هر عنوان بین یک تا ۱۳ شماره). اکثر قریب به اتفاق ناشران کاغذی بوده‌اند و نشریات الکترونیکی سهم اندکی را به خود اختصاص داده‌اند.

به لحاظ تعداد نقد آقای دکتر بهزاد حمیدیه بیشترین تعداد نقد را  منتشر کرده‌است: ۸ نقد. انتظار می رود با توجه حجم بالای نقدهای ایشان آنها را در قالب کتاب منتشر سازند تا خیر آن افزون شود. آقایان سیدمحسن صالح و سیدمحمد مسعود معصومی لاری به ترتیب کتابهای «بازشناسی حکومت ولایی» و «جستارهایی در حکومت ولایی» را منتشر کرده اند.

آمار فوق منحصر به نقد کتب کاغذی کدیور به زبان فارسی است. به‌علاوه این آمار مربوط به نقدهایی است که به آنها دست یافته ایم. اگر شما از نقد از قلم افتاده ای اطلاع دارید مشخصات آن را خبر دهید. متن کامل اکثر نقدهای منتشرشده در وبسایت موجود است. مواردی که در روزنامه ها منتشر شده اند یا مجلات دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد بوده در اینترنت یافت نمی‌شود. اگر نسخه‌ای از این نقدها را در اختیار دارید از طریق ایمیل وبسایت ارسال فرمائید.

کیفیت نقدها بسیار متفاوت است. اکثر ناشران نقدها با بودجه‌ی بیت المال اداره می‌شوند. روش نقد بیشتر آنها جدلی تبلیغی است. اندکی نیز نقدهای واردی است که در صورت امکان تجدید چاپ ضمن تذکر در مقدمه در ویرایش بعدی اصلاح خواهد شد. تعداد زیادی از آنچه به عنوان نقد منتشر شده، جرح و تخریب نویسنده است. این نقدها هرچه هست واقعیت جامعه‌ی در حال گذار ماست. جا دارد از همه آنها که قلم به دست گرفته اند و با هر روشی قدمی در راه تضارب آراء برداشته‌اند تشکر کنیم.

نخستین مقالات کدیور در سال ۱۳۷۱ و نخستین کتابش در سال ۱۳۷۶ منتشر شده است. انتشار نقدها از سال ۱۳۷۱ آغاز شده اند و با اینکه آخرین کتاب چاپ اول کدیور در سال ۱۳۸۷ و آخرین تجدید چاپ در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته اما نقد کتابهای کاغذی تا اول دهه‌ی ۹۰ ادامه داشته است. سیر نقدها از یادداشتهای تعریضی به مقالات تحقیقی بوده است. به طور متوسط سالی ۷ نقد منتشر شده است. البته سیر نقدها صعودی بوده است.

در فرصتهای بعدی دو دسته دیگر از نقدها تدوین خواهد شد. دسته‌ی نخست نقد کتابهای الکترونیکی، و دسته دوم نقد مطالبی که در آینده قرار است کتاب شوند. دسته اخیر در قالب موضوعی خواهد بود.

از پیشنهادات و انتقادات کاربران محترم استقبال می‌کنیم.

۲۶ مرداد ۱۳۹۳

وبسایت رسمی محسن کدیور

Mohsen Kadivar