رونمائی از کتاب «شریعت و سیاست» پس از ۶ سال

کتاب «شریعت و سیاست: دین در عرصه‌ی عمومی» (۴۵۷ صفحه) سال ۱۳۸۷ در تهران تدوین شد و برای کسب مجوز توسط انتشارات کویر به وزارت ارشاد ارسال شد. بعد از یک سال دوندگی معلوم شد به کتاب مجوز انتشار داده نمی‌شود. سال ۱۳۸۸ کتاب بدون جلد در قالب کتاب الکترونیکی در وبسایت نویسنده منتشر شد.

با آمدن دولت جدید در سال ۱۳۹۲ امید آن می رفت که کتاب در داخل کشور به صورت کاغذی منتشر شود. بالاخره در تیرماه امسال معلوم شد تا اطلاع ثانوی نویسنده ممنوع‌القلم است. جلدی برای کتاب شریعت و سیاست تهیه شد: رونمایی کتاب پس از شش سال! اکنون همه‌ی کتابهای الکترونیکی نویسنده جلد دارند، اگرچه طرح جلد پنج کتاب موقت است. امیدوارم به‌زودی همه‌ی کتابهای الکترونیکی با طرح جلد واحدی عرضه شوند.

یکی از نشانه های سالم بودن جامعه این است که انتشار کتاب مطابق قانون آزاد باشد و نویسنده‌ی ممنوع القلم وجود نداشته باشد.

روی جلد شریعت و سیاست