امام علی، بیعت با خلفا و نماز آنها

پرسش: آیا مولا علی(ع) در نمازهای یومیه و جمعه و نماز اعیاد به خلفا اقتدا می نموده اند یا خیر و آیا ایشان بیعت از روی رضایت انجام داده اند یا اجبارا” ؟ و یا به قول شیخ مفید هیچ گونه بیعتی انجام نشده است؟

 

 

پاسخ:
امام علی(ع) در نمازهای جماعت وجمعه و عیدین خلفا شرکت می کرده است. برای ایشان وحدت اسلامی حرف اول را می‌زده است. البته امامت نماز در آن دوران قیود متاخر را نداشته است!
در مورد بیعت: امام علی تا زمان درگذشت فاطمه‌ی زهرا با ابوبکر بیعت نکرد، و بعد از وفات ایشان آنچنان که در نامه ۲۸ نهج‌البلاغه آمده است با اکراه و عدم رضایت بیعت کرد.

موفق باشید.