سند زیارت امین‌الله

پرسش: سند زیارت امین‌الله چگونه است؟

 

پاسخ:

زیارت امین الله از قرن پنجم به بعد در کتب شیعه به چشم می خورد.

– آن را شیخ طوسی (م۴۶۰) در کتاب «مصباح المتهجد» از جابر جعفی از امام باقر از امام سجاد به عنوان زیارت امیرالمومنین در روز غدیر روایت کرده است.
– ابن طاووس غیاث الدین عبدالکریم بن احمد  (م ۶۹۳) در کتاب «فرحة الغری فی تعیین قبر امیرالمومنین علی بن ابی طالب فی النجف (ع)» در باب چهارم از آنچه از امام زین العابدین در این مورد نقل شده، آن را با سندی که چندین نفر از روات آن مجهول هستند از جابر بن یزید جعفینقل کرده است.
– گفته شده که سید ابن طاووس ابو القاسم علی بن موسی (م۶۶۴) در «مصباح الزائر و جناح المسافر» نیز آن را با چند طریق نقل کرده است. به این کتاب دسترسی پیدا نکردم.
– طریق شیخ طوسی به جابر جعفی ضعیف است.

– محدثان در قرون بعدی از قبیل کفعمی و مجلسی، ناقل زیارت از یکی از طرق پیش گفته هستند.

– من به سند معتبری از این زیارت دست نیافته‌ام. والله عالم.