بیانیه جمعی از حامیان جنبش سبز در حمایت از اعتراضات مردم آذربایجان

بیانیه جمعی از حامیان جنبش سبز در حمایت از اعتراضات مردم آذربایجان

صدایی که این‌روزها از آذربایجان به گوش می‌رسد، صدای مطالبات برحق مردمی است که به شکلی مدنی و مسالمت‌آمیز، خواهان رسیدگی به وضعیت فاجعه‌بار زیست‌محیطی و جلوگیری از نابودی یکی از گران‌قدرترین میراث‌های طبیعی ایران هستند. امروز دریاچه‌ی ارومیه که دومین دریاچه‌ی آب شور جهان است و نقش ویژه‌ای در زیست‌پذیری آذربایجان دارد و وارد آمدن هرگونه خللی به آن موجبات به‌بارآمدن فجایع انسانی نه تنها در آذربایجان بل‌که در مناطق گسترده‌تری را فراهم می‌سازد،با آسیب‌های جدی مواجه شده و در معرض نابودی کامل قرار دارد.
آن‌چه بسیار تاسف‌بار است برخورد نظامی و امنیتی حاکمیت با خواسته‌های برحق مردمی است که به گونه‌ای مسالمت‌جویانه به دنبال توقف روندی هستند که به سرعت به از بین رفتن دریاچه‌ی ارومیه منجر می‌شود. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از سرکوب بی‌رحمانه‌ی این اعتراضات نشان می‌دهد که حاکمیت نه تنها درصدد حل مشکل نیست بل‌که به دنبال سیاسی – امنیتی کردن یک مطالبه‌ی کاملا زیست-محیطی است.
ما به عنوان جمعی از حامیان جنبش سبز، رفتار سرکوب‌گرانه و خشونت‌آمیز حکومت با معترضین آذربایجانی را به شدت محکوم کرده و حمایت از مطالبات و اعتراضات مردم آذربایجان را وظیفه‌ی تمامی کنش‌گران مدنی، فعالین سیاسی و حقوق بشری ایرانی می‌دانیم.

 ۲ شهریور ۱۳۹۰