پيام جمعي از نواندیشان مسلمان به ملت ايران در ارتباط با انتخابات رياست‌جمهوري دهم

پيام جمعي از نواندیشان مسلمان به ملت ايران در ارتباط با انتخابات رياست‌جمهوري دهم

ملت بزرگ ايران!

دهمين انتخابات رياست‌جمهوري در شرايطي برگزار مي‌شود كه كشور در ابعاد داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي با تنگناها و دشواري‌هاي فراواني مواجه شده است. طي حدود چهار سال اخير، تشديد قانون‌گريزي، فروپاشي برخي نهادهاي اساسي كشوري، بي‌انضباطي مالي و دست‌اندازي بي‌سابقه به بيت‌المال مردم، سقوط سطح توليدات داخلي، افزايش بي‌رويّۀ واردات و كاهش صادرات، ازهم‌گسيختگي شيرازۀ مديريتي كشور، انحطاط فرهنگي و اجتماعي به‌ويژه رواج خرافات و بدعت‌ها، ترسيم و تحميل چهره‌اي قشری، متحجّر و جزمي از دين، فروپاشي اخلاقي به‌ويژه رواج دروغ و تزوير به‌مثابۀ نمونه‌هاي منحط ناشايست‌هاي اخلاق سياسي، افزايش خشونت، نقض مداوم حقوق بشر و بالاخره زير پا نهادن آنچه در باب حقوق ملت و بنيان جمهوريت در قانون اساسي كنوني آمده، ميهن عزيز ما را به سراشيبي خطرات بزرگ درافكنده است. افزون بر نابساماني‌هاي ناشي از بحران‌هاي داخلي، به علت خروج دولت از برخي اصول قانون اساسي و موازين حقوق بين‌الملل و نقض مداوم قواعد و عرف ديپلماتيك از سويي، و در پيش گرفتن رفتارهاي موهن و ماجراجويانه و مطرح كردن ادعاهاي واهي و بي‌پايه ازسوي‌ديگر، چهرۀ ايران و جمهوري اسلامي، در اثر بي‌تدبيري و بي‌كفايتي دولتيان، به شدت در اذهان جهانيان مشوّه گرديده و كشور در انزوا و محاصرۀ سياسي و اقتصادي قرار گرفته است؛ به گونه‌اي كه در تاريخ معاصر ايران نظير آن را نمي‌توان يافت.

در ارتباط با چگونگي برگزاري انتخابات، آشكار است كه اعمال تبعيض و نقض بي‌طرفي در قبال نامزدهاي انتخاباتي اصلاح‌گرا، به‌كارگيري شگرد‌هاي مختلف در تحديد آزادي‌هاي مدني و اعمال روش‌هاي ويرانگر و اعتمادسوز شبه‌نظامي در هر چه محدودتر كردن فضاي سياسي و اجتماعي كشور، و بدتر از همه، اعمال نظارت استصوابي جانب‌دارانه و سياسي‌محور شوراي نگهبان، عرصۀ انتخابات را در تنگناهاي صعب و دشوار افكنده است. اما در برابر موانع و مضايق غيرقانوني و تحميلي، در عرصۀ انتخابات فعلي، جلوه‌هاي اميدبخش، انگيزه‌ساز و تحرك‌آفريني به چشم مي‌خورد كه ازيك‌سو نمايانگر افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي و سياسي و وارسي اوضاع وخيم كشور توسط مردم، و ازسوي‌ديگر، پايمردي، همت و تكاپو در جلوگيري از اين روند نگران كننده است. بر پايۀ رشد همين آگاهي‌های روزافزون در انتخابات كنوني، ديگر از تحريم و امتناع شركت در انتخابات سخني نمي‌رود.

اكنون جنبش پرشور و آگاهي‌بخش دانشجويان و دانشگاهيان، اهتمام اصحاب دانش، انديشه و هنر و كنشگران سياسي در باب ضرورت شركت گستردۀ مردم در انتخابات، تا حد قابلِ‌توجهي امواج بلند و تأثيرات مثبت خود را در سراسر كشور دامن‌گستر ساخته است. اين عزم و حركت ملي كه از اعماق وجدان جمعي ايرانيان برخاسته، مي‌كوشد با كنشگري در ميدان انتخابات، به قدر امكان از فرو افتادن هرچه بيشتر كشور در هاويۀ خشونت، انزوا و تهديد جلوگيري كند. با اين اوصاف، بايد بدانيم كه عرصۀ اين كشاكش، بسيار سخت، سهمگين و نفس‌گير است و بدون اينكه آحاد مردم دست در دست يكديگر، با همت، تلاش و پايمردی در انتخابات شركت كنند، اين بهمن خوفناك و خانمان‌برانداز- كه همچنان فرود مي‌آيد- متوقف نخواهد شد.

هم‌ميهنان عزيز!

ما با درك تمامي محدوديت‌ها و مشكلاتي كه بر سر راه اعمال ارادۀ ملي از سوي هم‌ميهنان وجود دارد و با هشدار درموردِ ضرورت حياتي و مبرم صيانت از آراء مردم و جلوگيري از هرگونه تقلب در انتخابات، در اين لحظات مهم تاريخي و سرنوشت‌ساز، همۀ مردم ايران را به شركت گسترده در انتخابات در راستاي نجات كشور از رهگذر تداوم مشي اصلاح‌طلبانه در چارچوب حاكميت قانون، ارتقاي آزادي‌هاي مدني و تقويت دمكراسي فرا مي‌خوانيم. فراموش نكنيم كه امروز هيچ گوهري گران‌بهاتر و هيچ اولويتي بالاتر از ايران عزيز براي ملت ايران وجود ندارد. در ايراني آزاد، مستقل، آباد و توسعه‌يافته است كه مي‌توان دين‌داري، اخلاق‌مداري، خردورزی و اندیشه‌زائی را گسترش و ژرفا بخشيد. به هوش باشيم كه بي‌تفاوتي نسبت به سرنوشت كشور، مي‌تواند ضربات جبران‌ناپذيري به اين مرزوبوم وارد آورد. در وضعيت عسرت‌باري كه شركت در انتخابات يكي از سازوكارهاي معدود مشاركت سياسي در جهت بهبود و بسامان شدن اوضاع كشور است، شركت همگان در انتخابات، پيروي از خرد، اخلاق و تدبير در جهت تغيير و اصلاح است.

امضاکنندگان این نامه ضمن تأکید به شرکت همۀ شهروندان ایران در انتخابات دهمین دورۀ ریاست‌جمهوری، رأی به هر یک از آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را در شرایط موجود به همگان توصیه می‌کنند. ما امیدواریم با شرکت گستردۀ اکثریت خاموش در انتخابات و نيز شركت داوطلبانه براي نظارت بر انتخابات و صيانت از آرا، دوران بی‌تدبیری و ماجراجوئی و قانون‌گریزی در همین دور اول به پایان برسد و با همیاری ملی، جبران خسارات مادی و معنوی پیش آمده را آغاز کنیم. به یاد داشته باشیم كه باتوجه به میزان نسبتاً ثابت رأي جناح حاکم، رأی ندادن گستردۀ مردم، عملاً به ادامۀ وضع موجود منجر می‌شود.

۱۸ خرداد ۱۳۸۸

محسن آرمين، احمد احراري، علي پايا، مسعود پدرام، حبيب‌الله پيمان، غلام‌عباس توسلي، سعيد حجاريان، حميدرضا جلايي‌پور، عزت‌الله سحابي، احمد صدري، عليرضا علوي‌تبار، محمدجواد غلامرضا كاشي، رضا عليجاني، مقصود فراستخواه، محسن كديور، محمدمحمدي گرگاني، سيدعلي محمودي، محمد مجتهد شبستري، ابراهيم يزدي، حسن يوسفي اشكوري.